Trasa KČT pro vozíčkáře, Loosovy interiéry a aktualizovaný plán města

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním dalších mapových vrstev pro veřejnost:

Trasa KČT pro vozíčkáře

Mapa se zobrazením tras je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=149

Klub českých turistů (KČT) slavnostně otevře 3. dubna v okolí Boleveckých rybníků dva okruhy pro vozíčkáře. Jedná se o první trasy pro vozíčkáře v Plzeňském kraji a teprve třetí v republice!

Terén okruhů je speciálně upraven, aby mohli vozíčkáři bez pomoci trasu projet a je označen v souladu se značením bezbariérových tras KČT.

První ze dvou tras se nazývá Olympijský okruh – Kolem boleveckých rybníků, je označena modře, dlouhá 4 km a stupeň obtížnosti: I. Vychází z okruhu pro vozíčkáře, který byl otevřen při příležitosti konání 9. Světové turistické olympiády IVV v roce 2005 v Plzni.

Druhá trasa nazvaná Kolem rybníků je označená červeně, je dlouhá 5 km a má obtížnost II.

Na jakých mapách trasy najdete?

1. Obě trasy jsou zakresleny v mapovém projektu Turistika v sekci Pěšky pod označením Trasy KČT - vozíčkáři.

2. Zároveň byla vytvořena předdefinovaná mapa těchto tras, která trasy zobrazuje bez nutnosti výběru vrstvy a vyhledání lokality v mapě.

3. Trasy KČT pro vozíčkáře také rozšířily projekt Bezbariérové město, umístěný na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=95  

Spolupráce s externími dodavateli

Poděkování patří firmě RLA Stallion s.r.o. Plzeň, která dodala náhledy informačních tabulí ke zpracování. Pokud víte o dalších zajímavých informačních tabulích, které by stály za zveřejnění v prostředí GIS, rádi je na mapách zveřejníme. Stačí nás kontaktovat na sluzbygis@plzen.eu.

Pozn.: Pokud ve svém okolí znáte vhodnou lokalitu pro vytvoření turistické vozíčkářské trasy, obraťte se s touto informací na organizátory KČT (tel.: 736 754 001, e-mail: kct@kct.cz, web: www.kct.cz)
 

Aktualizované podkladové plány

V mapových projektech, které jsou k dispozici na mapovém portálu města Plzně, proběhla aktualizace podkladových plánů města a okolí se stavem k lednu 2011 od společnosti PLANStudio s.r.o.

Na první pohled zaujmou nové pastelové barvy zobrazovaného plánu. Plán pokrývá nejen území města a jeho okolí, ale také celé území rozšířené působnosti Plzeň-město.
Plány jsou k vidění v populárních projektech pro veřejnost, které běží pod mapovým prohlížečem Marushka:

Zmíněná podkladová data se zapínají vždy v horní části mapového okna prohlížeče Marushka (viz obr.). Plán města od společnosti PlanStudio se skrývá pod tlačítkem s označením:“Plán města PS“.

Plány se aktualizují 1x ročně. Pokud víte o změnách, rádi je poskytneme zpracovateli pro další aktualizaci. Stačí nás kontaktovat na sluzbygis@plzen.eu.
 

Mapa Loosových interiérů

Mapa Loosových interiérů je k dispozici na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=138  

V mapovém projektu Turistika přibyla nová vrstva: Architektura Adolfa Loose. Vrstva je k dispozici v kategorii Turistické cíle.
Jedná se o umístění existujících interiérů na území města navržených Adolfem Loosem:

  •  Bendova 10: bývalý byt Viléma a Gerty Krauzových, byt je movitou kulturní památkou, 1930-31
  •  Klatovská 12: bývalý byt MUDr. Josefa Vogela, byt je ve správě SVS MP
  •  Klatovská 19: bývalý byt Hugo Semlera, objekt vlastnila armáda, nyní ve vlastnictví města Plzeň, 1931-32
  •  Klatovská 110, vlastníkem je město Plzeň, 1931-34
  •  Husova 58: soukromý vlastník, dům přestavěný Loosem v letech 1928-29
  •  Husova 20: byt byl postaven v letech 1931-32
  •  Náměstí Republiky 22: soukromý vlastník, 1931
  •  Klatovská 140: soukromý majetek, 1930

Zároveň byla vytvořena předdefinovaná mapa, která přehledně zobrazuje Loosovy interiéry na podkladové mapě města.
Přehled všech předdefinovaných map naleznete na Mapovém portálu v pravém menu Nejpoužívanější mapy.

Podrobnější informace o architektovi a jeho spjatostí s Plzní lze nalézt na stránkách města Plzně.
 

Změny v cyklotrasách KČT

Na základě dat dodaných Správou veřejného statku města Plzně byly provedeny změny v zakreslení cyklotras Klubu českých turistů. Změny se týkaly především centra města.

Cyklotrasy jsou k dispozici v projektu Turistika v Sekci „Na kole“.

Hroby slavných osobností

Mapa čestných hrobů je k dispozici na adrese: http://gis.plzen.eu/hrbitovy

V mapovém projektu Hřbitovy, který zobrazuje plán Ústředního hřbitova se zakreslenými čestnými hroby slavných osobností města Plzně, každoročně přibývají hroby čestných občanů města. 

Jako poslední a celkově čtyřicátý byl do tohoto seznamu osobností přidán Generál mjr. v.v. Jan Prokop. Jedná se o první hrob mimo ústřední hřbitov, naleznete ho na hřbitově v Bolevci.

Seznam čestných hrobů města Plzně naleznete na stránkách Správy hřbitovů a krematória města Plzně.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň