Uzavírky při povodních, cyklogenerel, kamery, plochy a délky komunikací

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se neveřejného mapového projektu Správa, který je určený pro pracovníky MMP a organizací města.

Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava.

Mapový projekt Správa je na základě podnětů od uživatelů nadále doplňován a vylepšován jak po stránce dat, tak funkcionality:

Uzavírky při povodních

Nová vrstva, zobrazuje uzavírky a objízdné trasy při různých stupních povodní. V současné době jsou nakresleny pouze uzavírky a objízdné trasy pro záplavy stupně Q5. Vrstvu najdete v kategorii Životní prostředí a zeleň >Zátopy>Rozliv povodně>Trasy dopravy při Qn.


Obr. 1: Uzavírka a objízdné trasy z důvodu rozlivu povodně Q5
 

Nové legendy vrstev

Legenda cyklogenerelu

K vrstvě Cyklogenerel (dostupná ve vrstvách v kategorii Doprava a komunikace > Cyklogenerel) byla doplněna legenda. Legenda se zobrazí automaticky při zapnuté vrstvě cyklogenerelu v záložce Legenda.


Obr. 2: Legenda cyklogenerelu

Legenda Kompetenční mapy

Po odsouhlasení symbologie Správou veřejného statku města Plzně došlo k vytvoření legendy pro vrstvu Kompetenční mapa. Kompetenční mapa je umístěná v kategorii Životní prostředí a zeleň.


Obr.3: Legenda Kompetenční mapy

Zobrazení kamer MKDS

Kamery Městského kamerového dopravního sytému (MKDS) jsou nově v mapě zobrazovány výraznější grafickou ikonou až do měřítka 1:10 000. Vrstvu kamer MKDS je možné zapnout v kategorii Doprava a komunikace > Dopravní objekty.


Obr.4: Nové zobrazení kamer v projektu Správa
 

Plochy a délky komunikací

Pro potřeby Správy veřejného statku byl vytvořen nový přehled v Sumářích z GIS databáze: Plochy a délky komunikací podle kategorie za jednotlivé městské obvody. Plochy komunikací se vypočítávají jen na těch obvodech, kde jsou vedeny. Délky komunikací jsou kategorizovány ve všech městských obvodech. Data v Sumářích jsou on-line a tudíž vždy aktuální.


Obr.5: Ukázka sumáře ploch a délek komunikací. Stav k 7.4.2014.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň