• Úvodní stránka
 • Aktuality
 • Územní členění, uzavírky při povodních, aktualizace záplavových území, inženýrských sítí a nové naučné stezky

Územní členění, uzavírky při povodních, aktualizace záplavových území, inženýrských sítí a nové naučné stezky

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Novinky jsou dostupné v tematicky odpovídajících projektech, nebo v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Základní sídelní jednotky a urbanistické obvody z dat ČSÚ

V kategorii Územní členění byla provedena aktualizace Základních sídelních jednotek a urbanistických obvodů podle podkladů ČSÚ:

 • Vrstva „Základní sídelní jednotky RUIAN“, obsahuje ZSJ ze Základního registru RUIAN na území města a ORP.
 • Vrstva „Základní sídelní jednotky díly“ – obsahuje data pouze na území města, hranice ZSJ dílů jsou zpřesněny podle KM (oproti předchozí vrstvě).
 • Vrstva „Urbanistické obvody“ je dostupná opět pouze na území města. V Plzni jsou UO totožné se ZSJ, akorát s jiným číslováním, oproti vrstvě ZSJ z RUIAN provedeno také zpřesnění na hranice parcel.

Zpřesněná vrstva ZSJ byla předána na ČÚZK, aby bylo provedeno zpřesnění dat na straně dodavatele dat.


Obr.1: Urbanistické obvody a Základní sídelní jednotky v projektu Správa.

Katastrální mapa z dat RUIAN

Podle aktuálního znění katastrálního zákona byl před stavební parcelou doplněn text St.

Tato změna byla postupně provedena v "bublinách": při nájezdu myši na parcelní číslo, plochu parcely, tematizované plochy a v hledání parcel. Uvedená změna se promítla i do ostatních mapových projektů.


Obr.2: Zobrazení stavební parcely v Liticích.

Změna parkovacích zón ve středu města

Na základě usnesení Rady města Plzně 843/14 došlo k rozšíření zpoplatněných parkovacích zón. Jedná se o lokality západně od Klatovské třídy (ulice Palackého, Puškinova a část Divadelní) a v okolí Nového divadla (Pobřežní ulice). V mapových projektech s parkovacími zónami (Správa, Doprava) jsou nově zpoplatněné úseky zakresleny již nyní, v platnosti však budou až od 1.10.2014 a na základě dokončení dopravního značení.

V mapových prohlížečích, ve kterých jsou vyznačena parkoviště, přibylo zakreslení nového parkovacího domu v Pobřežní ulici. Parkovací dům Nové divadlo je otevřen od 1.9.2014. Více informací na stránkách Parking Plzeň s.r.o.


Obr.3 Nové parkovací zóny a parkovací dům Nové Divadlo.

Uzavírky při povodních Q20 a Q100

Kategorie Trasy dopravy při Qn byla doplněna o uzavírky při rozlivu povodní Q20 a Q100. V kategorii jsou dostupné tři vrstvy (Q5, Q20 a Q100), které zobrazují uzavírky a objízdné trasy při různých stupních povodní. Vrstvy najdete v kategorii Životní prostředí a zeleň >Zátopy>Rozliv povodně>Trasy dopravy při Qn.


Obr.4: Ukázka objízdné trasy při "pětileté vodě" Q5.

Aktualizace záplavových území

Dne 8.7. 2014 došlo je změnám části záplavového území Úhlavy. Změny jsou především v okolí Hradiště. Vrstva Záplavová území v kategorii Životní prostředí a zeleň >Zátopy byla na základě těchto změn aktualizována.

Na začátku září 2014 byla zpracována podkladová data povodňového modelu Malesického potoka. Ve vrstvách povodňového modelu tak v oblasti Malesického potoka přibylo zakreslení Q5, Q20, Q100, aktivních zón záplavových území a v projektu Životní prostředí pak byla rozšířena také vrstva Objekty na tocích.  

Dokumentace povodňového modelu řazené po jednotlivých řekách a termínech vyhlášení jsou umístěny na samostatné stránce: http://mapy.plzen.eu/aktuality/zatopy.aspx

V kategorii Zátopy zároveň přibyla nová kategorie: "Neaktuální záplavové zóny a Qn", ve které jsou zobrazovány původní úseky, u nichž došlo ke změně. 

Aktualizace inženýrských sítí

V průběhu měsíce srpna došlo k aktualizaci inženýrských sítí externích správců sítí (RWE, O2, Vodárna Plzeň a ČEZ):

 • Sítě vodovodu a kanalizace jsou aktuální ke dni 29.7.2014
 • Sítě O2 byla předána k 27.6.2014
 • Data RWE jsou aktuální k datu 14.8.2014
 • Data ČEZ byla předána 16.9.2014

Data jsou níže uvedena tak, jak je naleznete ve struktuře pod nabídkou "Vrstvy" v projektu Správa:

 • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Kanalizační síť
 • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Vodovodní síť
 • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Rozvody elektřiny
 • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Trasy plynu
 • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné > Telefonní kabely

Nové naučné stezky v mapách

Do projektu Turistika (http://gis.plzen.eu/turistika) byly dokresleny nově otevřené naučné stezky:

 • NS Údolím Radbuzy
 • NS Údolím Mže
 • NS Údolím Berounky
 • NS Stará Plzeň a kupci

Trasy naučných stezek naleznete ve Vrstvách v kategorii Pěšky. V této vrstvě naleznete i 8 ostatních, již dříve realizovaných, naučných stezek. U stezek jsou kromě průběhu trasy zakreslena také místa jednotlivých zastavení.

Součástí informace skrývající se pod ikonami jednotlivých zastavení je informační tabule, která se v místě nachází. Klepnutím na obrázek infotabule se obrázek zvětší a text na informační tabuli se stane čitelným (viz obr).


Obr.5: Zobrazení informačních tabulí v projektu Turistika.

Naučná stezka údolím řeky Radbuzy je dlouhá přibližně 12,5 km a její projití trvá cca 4 hodiny. Vede od soutoku se Mží ve Štruncových sadech, přes Wilsonův most, papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí.

Trasa údolím řek Mže a Berounky je dlouhá přibližně 17,5 km (11 km vede podél Mže a 6,5 km podél Berounky) a její projití trvá cca 6 hodin (4 hodiny podél Mže a 2 hodiny podél Berounky). Stezka kolem Berounky vede od soutoku Mže a Radbuzy ve Štruncových sadech přes soutok Úslavy s Berounkou u kostela sv. Jiří až do Bukovce. Naučná stezka podél Mže začíná na stejném místě jako NS Údolím Radbuzy a Berounky a zavede nás kolem Kalikovského mlýna, přes Křimice až do Malesic.

Naučnou stezku Stará Plzeň a kupci nalezneme ve Starém Plzenci. Je zaměřená na období raného středověku a seznamuje se soudobou podobou a organizací hradiště Hůrka i celé staroplzeňské aglomerace. Naučná stezka je dlouhá 3,5 km a k projití trasy je potřebný čas zhruba dvou hodin.

Kromě zákresu nových naučných stezek došlo také k aktualizaci NS Staroplzenecká.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2014

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň