Územní plán 2010

Mapa Územního plánu je umístěna na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=12

Zobrazovaná nová verze Územního plánu je účinná od 1. listopadu 2010.

Územní plán města Plzně je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití.

Aktuální podoba grafické části Územního plánu je nyní zobrazena v mapovém projektu Územní správa v nabídce Vrstvy, v kategorii Územní plánování.

Kromě funkčního využití ploch je možné v aplikaci zobrazit potenciální území dalšího rozvoje (rozvojové území) a vrstvu zastavěných a zastavitelných ploch.

Náměty na „změny“ Územního plánu, ke kterým by mělo být přihlédnuto při tvorbě nového Územního plánu lze na odbor stavebně správní podat do 31. 1. 2011 na předepsaném formuláři.

Více informací o platném Územním plánu města Plzně najdete na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.


 

Tip - získávání informací

Informace z ikonky

Každá ikonka na mapě pod sebou skrývá příslušná data a stačí pouhé klinutí myší na ikonu k získání informací o reprezentovaném prvku. Také parcelní číslo se chová jako ikona: Kliknutím na libovolné parcelní číslo v mapě získáme informace z ČUZK prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Informace z mapy

Navíc, je již téměř ve všech v aplikacích použita funkce pro získávání informací prvků z mapy. Tlačítkemv levém dolním rohu obrazovky aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii, bod) zobrazí informace o zvoleném objektu (např. funkční ploše územního plánu, hranici…).

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň