Územní správa rozšířena o sítě a vyhledávání parcel

Mapový projekt Územní správa je umístěn na: http://gis.plzen.eu/uzemnisprava

Mapový projekt Územní správa je mapová aplikace poskytující souhrnné informace o územním členění, územním plánování, majetkoprávních vztazích a daňových koeficientech. Zájemce zde nalezne katastrální mapu, dostupnou technickou mapu, záplavové území aj. na území města.

Inženýrské sítě

Projekt Územní správy je nadále rozšiřován a dokladem toho je doplnění sekce Technická mapa o inženýrské sítě. Nyní obsahuje:

  • Optickou síť (Správy informačních technologií města Plzně)
  • Optickou síť (SELF servis spol. s.r.o.) - data platná k 1.5.2012
  • Rozvody tepla (Plzeňské teplárenské a.s.),
  • Rozvody tepla (Plzeňské energetiky, a.s.) – hlavně v areálu závodů Škoda
  • Veřejné osvětlení (pouze sítě, které byly pořízené z digitálních podkladů) a
  • Světelnou signalizaci (obě vrstvy od Správy veřejného statku města Plzně)  

Všechna data jsou průběžně aktualizována. Pro veřejnost se poskytují pouze do podrobnosti trasa sítě.
Sítě se zobrazí zaškrtnutím příslušného tématu (dat) v záložce Vrstvy v sekci Technická mapa a překreslením mapy.
 

Pomůcka pro havárie

Sítě v projektu Územní správa

V případě havárií je možné velice snadno v projektu Územní správy ověřit existenci optické sítě (SITmP)rozvodů tepla (Plzeňské teplárenské a.s.). Důležité je, že data jsou nyní stále on-line k dispozici prostřednictvím Internetu. Ve většině případů mohou být tyto informace dostatečné. Zájemce si může výřez mapy vytisknout v libovolném měřítku přímo z aplikace přes záložku Tisk.

Důležité poučení pro použití dat

Data poskytnutá prostřednictvím Internetu mají INFORMATIVNÍ CHARAKTER a slouží pouze pro potřeby havárií. Rozhodně nenahrazují vyjádření jednotlivých správců sítí k jejich sítím pro účely územních rozhodnutí a stavebních povolení!
Ověření pro potřeby havárií se nevztahuje na sítě: veřejného osvětlení, světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně a rozvodů tepla Plzeňské energetiky, a.s.

V případě potřeby je možné objednat si vytýčení sítí SITmP a PT na e-mailu: sluzbygis@plzen.eu
 

Další pomocné vrstvy

Stejným způsobem je možné zobrazit:

  • klady mapových listů katastrální mapy 1:1000 a 1:500 a
  • rastrovou technickou mapu do roku 1991. Tato historická rastrová technická mapa se ve vyznačeném území zobrazuje až od měřítka 1:5000. V měřítkách nad 1:5000 se zobrazuje pouze obrys území, pro které je historická rastrová technická mapa k dispozici.

 
Obr. č.1. Umístění nových dat pod záložkou Vrstvy
 

Vyhledávání a informace o parcelách

Kromě nových dat došlo také k vylepšení funkčnosti v nabídce vyhledávání v pravém horním rohu mapového prohlížeče. V okně „Najdi objekt / název / adresu / parcelu“ přibyla právě poslední možnost – vyhledávání parcel.
Vyhledávání parcel na území města Plzně funguje přes zadání katastrálního území a parcelního čísla. Aby vyhledávání proběhlo správně, je třeba nejdříve napsat zkratku "k.ú." pak jméno katastrálního území a nakonec číslo parcely (např. k.ú. Plzeň 166). Není třeba zadávat podlomení parcely, pokud tak neučiníte, bude vám totiž nabídnut seznam všech dotazovaných parcel s existujícím podlomením.
Vyplňování textu ulehčuje našeptávač, který uživatele směruje ke správnému zadání textového řetězce.

Tento vyhledávací panel je součástí i ostatních mapových projektů na Mapovém portále města Plzně, jako například Turistika a Služby. Ve všech projektech je postup pro vyhledávání stejný.

Propojení s Nahlížením do KN

Parcelní čísla (stavební zelená, pozemková černá) jsou aktivní a po klepnutí myší zobrazí aktuální informaci o příslušné parcele ze stránek ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) - viz obr. č.2. V levém horním rohu informačního okna je možné změnit druh dotazu a získat informace o parcele z městského informačního systému (navíc se zde například nachází informace o daňovém koeficientu).


Obr. č. 2. Získání informace o libovolné parcele na mapě ze stránek ČÚZK

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3412 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň