• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Vrstva reklamních ploch, aktualizace IDP, greenways, plánu ZOO, daňový koeficient 2016 a funkce kótování

Vrstva reklamních ploch, aktualizace IDP, greenways, plánu ZOO, daňový koeficient 2016 a funkce kótování

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se GIS.

Novinky jsou dostupné v tematicky odpovídajících projektech, nebo v souhrnném neveřejném projektu Správa.

Nové vrstvy billboardů a výlepových ploch

Do mapového projektu Správa přibylo umístění billboardů a výlepových ploch včetně popisných atributů a fotek. Nové vrstvy Billboardy a Výlepové plochy se nacházejí v kategorii Správa města a generely > Reklama a výlepy. Ikony Billboardů a výlepových ploch jsou viditelné do měřítka 1:25 000. Po kliknutí na vybranou ikonu se zobrazí informace o vlastníkovi pozemku, správní příslušnosti, konstrukci apod. a také fotografie vybraného objektu. Data nasbíral a poskytl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) a aktualizace se předpokládá 1x ročně.


Obr.1: Vrstva billboardů a výlepových ploch v projektu Správa

Pokud uživatel zná identifikační číslo reklamní či výlepové plochy, je možné vyhledat a zlokalizovat hledaný objekt v mapě. V záložce Hledat se vybere dotaz Najdi pasportizovaný objekt dle kódu, zvolí typ pasportu, tj. Výlepy a reklama a do pole Kód objektu napíše hledané ID prvku. Více informací o možnostech lokalizace nabízí samostatný návod Vyhledávání a lokalizační dotazy v zabezpečeném projektu SPRÁVA.


Obr.2: Vyhledávání reklamních ploch podle identifikátoru v záložce Hledat.
 

Aktualizace tras Greenways

Ve spolupráci s ÚKRMP došlo k aktualizaci vrstvy Greenways. Jedná se o přírodní stezky, které slouží k nemotoristické dopravě. Greenways jsou vytvářeny spolu s odpočinkovými místy na území města Plzně od října 2009, postupně jsou rozšiřovány a nabízí tak další možnosti pro cyklisty i pro pěší. V projektu Správa najdete vrstvu Greenways v kategorii: Doprava a komunikace > Cyklistika.

V projektu Turistika naleznete vrstvu Greenways v kategorii: Na kole.

Aktualizace zón IDP

od 1.1.2015 v oblasti Zbirožska vznikly nové zóny Integrované dopravy Plzeňska (IDP): 046 Hlohovice, 047 Kařez, 048 Zbiroh a 049 Zvíkovec. Tyto zóny byly zakresleny do vrstvy Zóny IDP v projektu Interaktivní plán dopravy a v projektu Správa (kategorie Doprava a komunikace > MHD, PMDP). Více informací o tarifních podmínkách a linkách zařazených do nových zón v samostatném článku na stránkách POVED.


Obr.3: Zóny IDP k 1.1.2015
 

Návrhy daňových koeficientů 2016

V kategorii Správa města a generely přibyla vrstva Daňový koeficient - návrh. Jedná se zatím o neodsouhlasený návrh daňového koeficientu pro rok 2016. Změny se týkají pouze malých lokalit v Plzni. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně. Informace o konkrétní hodnotě daňového koeficientu je možné odečíst z legendy, nebo prostřednictvím funkce informace na prvek (ikona Výběr prvků za mapy  v levém dolním rohu).


Obr 4: Návrh daňových koeficientů pro rok 2016
 

Informace z názvu ulic

Názvy ulic měly až do dnešní doby pouze orientační funkci. Nově je možné z popisu ulic v mapě získat podrobné informace prostřednictvím funkce informace na prvek (ikona Výběr prvků za mapy  v levém dolním rohu). K dispozici je informace o kódu ulice podle Základních registrů (RÚIAN) a příslušnosti k městské části. Zde je třeba si uvědomit, že jedna ulice může jít přes více městských obvodů. Městskou část, do které ulice náleží, je možné zjistit také v připraveném sumáři nebo vizuálně z mapy (stačí si zapnout vrstvu Městské části v kategorii Územní členění). 


Obr.5: Získávání informace z popisu ulice

Aktualizace plánu ZOO

V plzeňské Zoologické a botanické zahradě vznikly dvě nové expozice: Amazónie a Mediterraneum. V mapovém projektu ZOO byly nové budovy zakresleny do podkladového plánu ZOO (vrstva Půdorys) a také do vrstvy Výběhy a expozice. Jako zástupce zvířat byli zvoleni tamarín císařský za Amazónii a želva zelenavá za Mediterraneum. V plánu ZOO došlo také k zakreslení nových chodníků a k aktualizaci prohlídkových tras. 


Obr.6: Nové expozice na podkladovém plánu ZOO
 

Kreslení kót v mapovém prohlížeči Marushka

Mapový prohlížeč Marushka využívaný k prezentaci prostorových dat ve formě tematicky laděných projektů přišel s novinkou: V záložce Kreslit přibyla možnost kótování. Jedná se o zaškrtávací tlačítko, které se objeví při volbě Vytvořit linii (). Pokud je funkce kótování aktivní, k nakreslené linii se ve zvolené barvě a velikosti vykreslí informace o délce linie (viz obr 5). Výhodou oproti stávající funkci měření (ikona  v levém dolním rohu) je ta, že takto okótované linie je možné uložit do PDF a vytisknout (záložka Tisk).


Obr.7: Možnost kótování v mapovém prohlížeči Marushka

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň