Vyjádření a vytýčení sítí po sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky

Dne 31.10. 2018 došlo ke sloučení společností Plzeňská teplárenská, a.s. (PT) a Plzeňská energetika a.s. Společnost Plzeňská energetika a.s. (PE) zaniká a jejím univerzálním právním nástupcem se tak stává společnost Plzeňská teplárenská, a.s. V důsledku univerzálního právního nástupnictví vstupuje společnost Plzeňská teplárenská, a.s. do všech smluvních vztahů a dalších práv a závazků společnosti Plzeňská energetika a.s.

Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) provádí vyjádření k optice SITmP a k sítím Plzeňské teplárenské a.s. Po sloučení Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. se nově bude vyjadřovat i k sítím bývalé Plzeňské energetiky a.s. 

Služby SITmP

SITmP v rámci svých služeb poskytuje:

  • vyjádření k průběhu sítí Plzeňské teplárenské a optiky SITmP
  • vyjádření k projektové dokumentaci ze strany Plzeňské teplárenské a SITmP
  • vytýčení průběhu sítí Plzeňské teplárenské a optiky SITmP

Pro Vyjádření k průběhu sítí lze podat žádost těmito způsoby:

Pro Vyjádření k projektové dokumentaci lze podat žádost těmito způsoby:

Vytýčení sítí bude prováděno i pro sítě bývalé Plzeňské energetiky a.s. Vytyčovány budou jak sítě rozvodů tepla, tak ostatní inženýrské sítě ve vlastnictví Plzeňské teplárenské a.s., kterou jsou geodeticky zaměřené (shodné se sítěmi vstupující do vyjádření).

Výjimkou jsou sítě uvnitř „areálu Škoda“, které nejsou geodeticky zaměřeny a vytýčení těchto sítí bude řešeno individuálně s pracovníky PT (pan Václav Pašek).

Více informací naleznete v záložce Služby GIS.


Horkovody bývalé Plzeňské energetiky a.s., které přibyly k horkovodům Plzeňské teplárenské a.s.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň