Výsledky voleb nad mapami města

Prezentace výsledků Voleb do Poslanecké sněmovny 2010 na území města Plzně nad mapami města je k dispozici na stránce: http://gis.plzen.eu/volby/volby2010ps.htm

Výsledky voleb v kartogramech

Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro laickou veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem do prostorové dimenze a obohacuje geografický informační systém města o další zajímavé grafické podklady a publikační možnosti. Prezentace umožňuje uložení zobrazených map ve formátu PDF.

Prezentace zobrazuje výsledky voleb jednotlivých okrsků v Plzni v tzv. kartogramech. Kartogram je v tomto případě mapa se 184 volebními okrsky, do jejichž ploch jsou zakresleny kvantitativní údaje (např. podíl počtu hlasů strany vzhledem k celkovému počtu hlasů), které jsou vyjádřeny relativní hodnotou. Intenzita sledovaného jevu je vyjádřena barvou ve zvoleném intervalu hodnot.


Obr.1 Přehledná prezentace výsledků voleb ve formě kartogramů
 

Výsledky voleb v interaktivní mapě

Mapa projektu Volby je umístěná  na adrese: http://gis.plzen.eu/volby.

Další možnost zobrazení výsledků voleb nabízí interaktivní mapa. Do interaktivní mapy s volebními výsledky je možné se dostat i z výše popsané prezentace výsledků pod odkazem „Zobrazení interaktivní mapy Plzně“. V této mapě je možné se pohybovat, přibližovat (zoomovat) a vyhledat podrobnější informace. Pro orientaci v mapě slouží aktuální plán města nebo letecký snímek, tzv. ortofotomapa. Tyto podklady je možno zapínat v nabídce Vrstvy. U každého volebního okrsku lze zobrazit informace o výsledku voleb a propojit se až na stránky ČSÚ.


Obr. 2. Ukázka volání dat ČSÚ ze zvoleného volebního obvodu

Interaktivní mapová prezentace stejně jako prezentace výsledků nabízí informace o účasti občanů ve volbách, vítěznou stranu ve volebních okrscích nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran (zobrazeny jsou strany, kterým voliči v Plzni dali nejvíce hlasů tzn.: ODS, TOP 09, ČSSD, VV a KSČM).
 

Výsledky voleb od roku 2008

SITmP již tradičně prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad svými mapami. Již v minulosti byly v uživatelsky přívětivém prostředí zpracovány výsledky voleb do Evropského parlamentu z roku 2009 a výsledky voleb do Senátu a Krajského zatupitelstva z roku 2008. Nově jsou nyní výsledky všech voleb k dispozici na jednom místě. Pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné vybrat výsledky voleb současných i předchozích, které bude mapa vizualizovat. 


Obr. 3. Výběr voleb jejichž výsledky hlasování se mají v mapě zobrazit.
 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2010

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň