• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Změna katastrální hranice, IoT, otevřená data MHD, 8 uzavírek komunikací, infopanely PMDP a pasport stromů

Změna katastrální hranice, IoT, otevřená data MHD, 8 uzavírek komunikací, infopanely PMDP a pasport stromů

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Nová data jsou dostupná v souhrnném neveřejném projetu Správa.

Změna katastrální hranice mezi Radčicemi a Křimicemi

Dne 2.5.2017 byla potvrzena změna katastrální hranice mezi k.ú. Radčice u Plzně a k.ú. Křimice. Nová hranice vede po hranici městských obvodů Radčice a Křimice. Změna byla provedena ve všech grafických tabulkách (dostupných přes GS V6), které katastrální území zobrazují.

V projektu Správa je vrstva Katastrální území umístěna v kategorii Územní členění

Na základě této změny byla aktualizována také vrstva "Katastrální území" v otevřených datech (https://opendata.plzen.eu/dataset/gis-uzemni-celky-plzen-katastralni-uzemi).

Nová data v otevřených datech

Otevřená data (open data) jsou data bezplatně a volně dostupná na internetu. Oddělení GIS zpřístupňuje formou otevřených dat 149 datových (mapových) sad.

Nově byla zpřístupněná data MHD (městské hromadné dopravy):

  • Zastávky MHD (ve formátech DGN, DWG a SHP)
  • Linky MHD (ve formátech DGN, DWG, SHP, KML a GEOJSON) 

Vybrané plánované uzavírky

Správa informačních technologií se podílí na projektu, který má za úkol vizualizaci intenzity dopravy v závislosti na plánovaných uzavírkách. Více o projektu v samostatném článku v sekci Doprava.

Pro tento projekt byly vytipované významné uzavírky, které budou probíhat na území města v roce 2017. Vrstva "Uzavírky vybrané plánované" je k dispozici v projektu Správa v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace.

Celkem se jedná o 8 uzavírek a na každou z nich je možné kliknout pomocí funkce informace na prvek  a zjisti podrobnější informace o průběhu a předpokládaném termínu uzavírky.


Obr. 1 Vrstva Uzavírky vybrané plánované v projektu Správa

Infopanely PMDP

Do GIS města Plzně byla pořízena nová vrstva - Infopanely PMDP. Jedná se o digitální panely na zastávkách MHD, z nichž se cestující dozvědí za kolik minut a kam jede další spoj. Od roku 2012 vzniklo celkem 20 takovýchto inteligentních zastávek.

Vrstva Infopanely PMDP zobrazující umístění infopanelů je publikována v projektu Správa v kategorii Doprava a komunikace > Dopravní objekty včetně informací na prvky vrstvy (viz obrázek).


Obr.2 Ukázka vrstvy Infopanely PMDP s informací na prvek 

Ve spolupráci se SVSmP jsou pořizovány do GIS také kabely obsluhující tato zařízení (vrstva Veřejné osvětlení - zaměřené v kategorii Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě - veřejné).

Internet věcí v mapovém projektu SIT

Populární Internet věcí (IoT - Internet of Things) dorazil již také do Plzně. Jedná o propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez aktivní účasti člověka. Zařízení mohou být třeba automobily, domácí spotřebiče, nositelné doplňky nebo různé senzory a čidla, které si spolu vyměňují informace nebo spolupracují. (zdroj: https://managementmania.com) Stručně řečeno se jedná o moderní přístroje ovladatelné na dálku pomocí internetu.

SITmP spravuje optickou městskou síť a nyní byly vytipovány lokality přístupových bodů (tzv. gateway) do IoT. Celkem byly vytvořeny 4 přístupové body, které jsou ve vlastnictví SITmP a 9 přístupových bodů sdílených s dodavatelem - firmou RVTech a které jsou součástí sítě PLZEN LoRa. Umístění těchto bodů vedlo k vytvoření nové vrstvy IoT gateway, která je umístěná v neveřejném projektu SIT v kategorii SIT - infrastruktura.


Obr.3 Ukázka přístupových bodů Internetu věcí v Plzni ve správě SITmP

Aktualizace Pasportu stromů z MyTrees

V neveřejném projektu Správa byla v červnu 2017 aktualizována vrstva Pasportizované stromy z lokální databáze MyTrees. Jedná se o jednu z vrstev Správy sídelní zeleně (SSZ), která je umístěna v kategorii Životní prostředí a zeleň > Správa sídelní zeleně (v projektu Správa).

Ve veřejném mapovém projektu Životní prostředí  je vrstva Pasportizované stromy umístěná v kategorii Zeleň

Do databáze GIS bylo naimportováno celkem 26 346 stromů a 21 328 půdorysů korun.


Obr. 4 Ukázka pasportizovaných stromů v projektu Životní prostředí.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň