Změna v předávaných datech katastru nemovitostí z ČÚZK

Oddělení GIS každý měsíc importuje změnová data katastrální mapy předávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) do své databáze a odtud jsou tato data používána například do majetkových agend města REN3, do neveřejného mapového projektu Správa aj.

Ke změně v poskytování dat katastrální mapy ze strany ČÚZK došlo na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známém pod zkratkou GDPR).

V importu dat od začátku dubna 2019 dochází ke změnám v obsahu dat. ČÚZK nově neposkytuje jména vlastníků parcel, která jsou nyní předávána jako "anonymizovaná", tzn. jsou nahrazena nic neříkajícím dlouhým textovým řetězcem. Proto musely být v mapové aplikaci Správa zrušeny informační dotazy na parcelní číslo:

  • Parcela: vlastníci
  • Parcela: vlastníci sousední

 Zrušen byl také lokalizační dotaz: Najdi parcelu – podle vlastníka.

TIP: Informace o vlastnících parcel je i nadále možné získat těmito způsoby:

  • v mapové aplikaci Správa z informačního dotazu na parcelní číslo: Parcela: info z ČÚZK (viz obrázek),
  • v aplikaci REN3 (Registr evidence nemovitostí) (viz obrázek),
  • v aplikaci ČÚZK - Nahlížení do KN.


Obr. 1. Aktuální dotaz na parcelu v mapovém projektu Správa s ukázkou získání informace o vlastníkovi.


Obr. 2. Ukázka volání informací o vlastníkovi v prostředí aplikace REN

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň