Marushka

MARUSHKA v praxi

Volné prohlížení GIS dat prostřednictvím aplikace Marushka je k dispozici například na adrese: http://gis.plzen.eu/turistika, kde jsou umístěná informace týkající se turistiky a volného času. Další projekty naleznete buď v Předdefinovaných mapách, nebo v Tématických kategoriích.

MARUSHKA, nový mapový klient pro veřejnost

Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové technologii GeoStore® v prostředí NET. Cílem vývoje bylo překonat limity běžných mapových serverů, zejména pokud jde o publikační výkon a možnosti kartografické prezentace dat.

Marushka publikuje data z uniformního datového skladu na bázi RDBMS. Data jsou přenášena standardním Internetovým protokolem (http/HTML) v rastrovém tvaru v symbologii definované na straně serveru. Zobrazovací klient v prostředí běžného internetového prohlížeče umožňuje všechny progresivní možnosti při ovládání zobrazení mapy. Marushka® je také prostředek pro šíření dat prostřednictvím webových služeb. Standardem je poskytování dat prostřednictvím služeb WMS a WFS. Pro pokročilé aplikace je pak možné poskytování dat na bázi WebServices a SOAP, které je kryptované a optimalizované z hlediska velikosti přenášených dat.

Marushka rovněž ve spojení se systém GeoStoreV6 umožňuje plnohodnotnou editaci grafických dat ze vzdálených pracovišť prostřednictvím Internetového připojení.

Vlastnosti aplikace

 • neexistují omezení z hlediska publikace a zobrazování uživatelských stylů
 • definování zobrazovací symbologie na straně serveru - možnost stylovat jednotlivé vrstvy v závislosti na měřítku
 • neexistují omezení z hlediska průhlednosti zobrazovaných vrstev
 • dynamická legenda - automatické generování legendy související jen se zobrazenými daty
 • dynamické informace o objektech - zobrazení aktivních ikon přímo v mapové kompozici
 • dynamický rozsah poskytovaných dat dle práv uživatelů
 • podpora nastavení a transformací dat v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84, UTM, World Mercator
 • serverové generování tiskových výstupů do formátu PDF – generování kartografických výstupů na mapové serveru z možnosti uložení a zasílání ve formátu PDF.
 • možnost plnohodnotné tvorby a editace dat ze vzdálených pracovišť prostřednictvím Internetu

Funkcionalita

 • výběr objektů, zapínání a vypínání objektů na obrazovce
 • zmenšování a zvětšování měřítka
 • přesun zobrazené oblasti „tažením“
 • zobrazování informací o objektech ve HTML formuláře
 • automatická tvorba legendy
 • automatické zapínání a vypínání zobrazování objektů v závislosti na měřítku
 • měření vzdálenosti a plochy
 • vyhledání textů
 • tisky map (černobílé i barevné) v uživatelem definovaném měřítku
 • zobrazení přehledové mapy
 • lokalizační dotazy, možnost lokalizace na libovolný objekt s grafickou reprezentací
 • tvorba uživatelské kresby do mapy (linie, polygony, text) s možností tisku
 • hromadný výběr prvků v mapě (obarvení požadovaných objektů)
 • integrace mapového prohlížeče s aplikacemi REN, ENO a VITA
 • převod souřadnic mezy systémy S-JTSK a WGS-84
 • html odkaz na aktuální výřez mapy včetně aktuálně zapnutých vrstev
Ovládání aplikace je velmi intuitivní a splňuje všechny požadavky na moderní GIS. Marushka je nástupcem GSHTML, jež by měla v budoucnu nahradit. Platí pro ni tedy stejné funkce, které jsou navíc rozšířeny o novinky, jako například zoomování kolečkem myši, nebo vylepšeny (lokalizace objektů na mapách).
Aplikací Marushka je prezentováno několik projektů pro veřejnost i pro vniřní správu v rámci MMP.

Systémové požadavky

 • Operační systém: Microsoft Windows 2000/XP s .NET Framework 2.0
 • Webový server: Microsoft IIS 5.0 a vyšší

Hardwarové pořadavky

Procesor: Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon™ paměť: min. 1 GB RAM, místo na disku: min 10MB a dále dle rozsahu publikovaných souborových dat

Tento text je byl čerpán z publikace: Mapový server Marushka® -Technický profil, která je dostupná ze stránek společnosti GEOVAP.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 25. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3412 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň