Marushka

MARUSHKA v praxi

Volné prohlížení GIS dat prostřednictvím aplikace Marushka je k dispozici například na adrese: http://gis.plzen.eu/turistika, kde jsou umístěná informace týkající se turistiky a volného času. Další projekty naleznete buď v Předdefinovaných mapách, nebo v Tématických kategoriích.

MARUSHKA, nový mapový klient pro veřejnost

Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové technologii GeoStore® v prostředí NET. Cílem vývoje bylo překonat limity běžných mapových serverů, zejména pokud jde o publikační výkon a možnosti kartografické prezentace dat.

Marushka publikuje data z uniformního datového skladu na bázi RDBMS. Data jsou přenášena standardním Internetovým protokolem (http/HTML) v rastrovém tvaru v symbologii definované na straně serveru. Zobrazovací klient v prostředí běžného internetového prohlížeče umožňuje všechny progresivní možnosti při ovládání zobrazení mapy. Marushka® je také prostředek pro šíření dat prostřednictvím webových služeb. Standardem je poskytování dat prostřednictvím služeb WMS a WFS. Pro pokročilé aplikace je pak možné poskytování dat na bázi WebServices a SOAP, které je kryptované a optimalizované z hlediska velikosti přenášených dat.

Marushka rovněž ve spojení se systém GeoStoreV6 umožňuje plnohodnotnou editaci grafických dat ze vzdálených pracovišť prostřednictvím Internetového připojení.

Vlastnosti aplikace

Funkcionalita

Ovládání aplikace je velmi intuitivní a splňuje všechny požadavky na moderní GIS. Marushka je nástupcem GSHTML, jež by měla v budoucnu nahradit. Platí pro ni tedy stejné funkce, které jsou navíc rozšířeny o novinky, jako například zoomování kolečkem myši, nebo vylepšeny (lokalizace objektů na mapách).
Aplikací Marushka je prezentováno několik projektů pro veřejnost i pro vniřní správu v rámci MMP.

Systémové požadavky

Hardwarové pořadavky

Procesor: Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon™ paměť: min. 1 GB RAM, místo na disku: min 10MB a dále dle rozsahu publikovaných souborových dat

Tento text je byl čerpán z publikace: Mapový server Marushka® -Technický profil, která je dostupná ze stránek společnosti GEOVAP.