Vizualizace intenzity dopravy

Aplikaci 'Intenzita dopravy v Plzni' vytvořilo Město Plzeň ve spolupráci s Plan4All z.s. (Plan4All je spin-off Katedry geomatiky Západočeské univerzity, který sdružuje organizace spolupracují na rozvoji výsledků dosažených ve výzkumných projektech EU) a projektem OpenTransportMap.

Vizualizace intenzity dopravy při velkých uzavírkách v roce 2017

V roce 2017 vznikl mapový projekt, který vizualizuje intenzity dopravy na území města a který navazuje na projekt Open transport net (OTN) z roku 2016. Pro navazující projekt byly vybrány velké stavební práce, které probíhají, nebo budou probíhat na území města v roce 2017 a 2018. Výsledkem projektu je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzity dopravy (a míru vyčerpání kapacity komunikací) v Plzni pro období květen 2017 až listopad 2018. Více o projektu a metodologii výpočtu dopravních intenzit je možné se dočíst v odkazu "O projektu", který je umístěn v pravé části mapové aplikace.

Mapová aplikace je umístěná na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/ 

Práci s mapovou aplikací názorně předvádí ukázkové video (WMV, 8 MB).

Mapová aplikace predikuje intenzity dopravy v konkrétním dni a hodině na základě naměřených dat o počtu automobilů a na základě naplánovaných uzavírek pro zadaný datum a čas. Stačí si v právě části aplikace vybrat datum a čas a mapa vykreslí probíhající uzavírky a intenzity dopravy. Vývoj intenzit dopravy během dne je možné v mapě přehrát tlačítkem "Play". Při spuštění mapové aplikace se automaticky nastaví aktuální datum a čas.


Obr.1: Ukázka předpokládané intenzity dopravy ve zvolený datum a čas (28.6.2017)

Barevné zvýraznění intenzit dopravy je intuitivní a je detailněji popsáno v legendě. Čísla, která se zobrazují u jednotlivých úseků komunikací, představují očekávané množství aut projíždějící daným úsekem za hodinu.


Obr. 2 Legenda k aplikaci vizualizace intenzit dopravy

Prvky v mapě jsou aktivní a je možné o nich zjišťovat podrobnější informace. Například při kliknutí myši na uzavírky v mapě (nebo v textovém přehledu v pravé části aplikace) zjistí uživatel podrobnější informace o zvoleném omezení (předpokládaný termín omezení, rozsah omezení a případně navrženou objízdnou trasu).


Obr. 3: Informace o uzavírce

Mapová aplikace zobrazuje také časovou osu stavebních omezení, které dopravní model uvažuje (viz tlačítko "Zobrazit časovou osu staveb" v pravém panelu aplikace).

Projekt vizualizace intenzity dopravy je během let 2017 - 2020 nadále rozšiřován v rámci konsorcia PoliVisu, které získalo grant z programu HORIZON 2020 (dotační program EU zaměřený na vývoj a výzkum). Cílem projektu Polivisu je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny. K tomu bude využita aplikace dopravního modelování Traffic Modeler.

Cílem projektu PoliVisu je zpřesnění dopravního modelu dopravy, zpřístupnění datových informací o reálném provozu pro navigace a jako open data a vytvoření aplikace pro dopravní inženýry, ve které bude možné modelovat dopady uzavírek a dopravních omezení pro plánování a koordinaci stavebních činností omezující dopravu. Samotný dopravní model bude v příští verzi vizualizace intenzity dopravy zpřesněn na dopravní směry, aby bylo možné zachytit nesymetričnost dopravy (např. ráno špička směřující do centra města a odpoledne obráceně). Dalším vylepšením v nové vizualizaci bude kombinace s daty z dopravních smyček pro vizualizaci aktuální dopravní situace a krátkodobé předpovědi (v horizontu cca 3-5 hodin) na základě aktuální dopravní situace. Jako dlouhodobá předpověď dopravy bude zobrazován dopravní model s plánovanými omezeními dopravy.

Plnění dat bylo v původní aplikaci ukončeno k 31.12.2018. Spuštění rozšířené aplikace dopravního modelování (Traffic Modeler) do testovacího provozu v rámci projektu PoliVisu se předpokládá v průběhu září 2019.

Související články:
               Evropský projekt PoliVisu
               Ocenění aplikace Vizualizace intenzity dopravy v Plzni

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň