Projekt Volby

Mapa projektu s výsledky voleb od roku 2009 je umístěná na jedné adrese: http://gis.plzen.eu/volby.

Výsledky voleb nad mapami od roku 2009

SITmP již tradičně prezentuje volební výsledky na území města Plzně nad svými mapami. V současné době jsou proto v uživatelsky přívětivém prostředí zpracovány výsledky voleb do

  • Zastupitelstva obcí (5.-6.10. 2018)
  • Poslanecké sněmovny (20.-21.10. 2017)
  • Krajského zastupitelstva (7.-8.10. 2016)
  • Zastupitelstva obcí  (10.-11.10. 2014)
  • Poslanecké sněmovny  (25.-26.10 2013)
  • Krajského zastupitelstva (12.-13.10. 2012)
  • Zastupitelstva obcí (15.-16.10 2010)
  • Poslanecké sněmovny (28.-29.5. 2010)
  • Evropského parlamentu (5.-6.6. 2009)

Výsledky všech voleb jsou nyní k dispozici na jednom místě. V mapovém projektu Volby pomocí výběru tématu v levé horní části obrazovky je možné vybrat výsledky zmíněných zpracovaných voleb, které bude mapa vizualizovat.


Obr. 1 Postup výběru zobrazení výsledků voleb z roku 2018 z rozbalovacího seznamu.

Výsledky voleb v interaktivní mapě

Interaktivní mapa nabízí nad mapami města Plzně informace o účasti občanů ve volbách, vítěznou stranu ve volebních okrscích nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran. Výsledky se zaměřují na strany, kterým voliči v Plzni dali v daných volbách nejvíce hlasů. Výsledky voleb je možné analyzovat až na úroveň volebních okrsků (obvodů). U každého volebního okrsku lze zobrazit informace o výsledcích voleb a propojit se na stránky ČSÚ (oficiální stránky s volebními výsledky: www.volby.cz)

V této mapě je možné se pohybovat, přibližovat (zoomovat) a vyhledat podrobnější informace o výsledcích voleb kliknutím na ikonu některého z volebních okrsků. Pro orientaci v mapě slouží aktuální plán města nebo letecký snímek, tzv. ortofotomapa. Tyto podklady je možno zapínat v nabídce Vrstvy v pravé části mapového okna.


Obr. 2. Ukázka volání dat ČSÚ ze zvoleného volebního okrsku.

V horní části mapového okna se nachází odkaz ("Přehled výsledků") na prezentaci výsledků voleb ve formě kartogramů (viz dále).

Výsledky voleb v kartogramech

Kromě mapového projektu (interaktivní mapy), jsou výsledky voleb zpracovány do přehledných prezentací - viz obrázek č.3.

Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami pro laickou veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem do prostorové dimenze a obohacuje geografický informační systém města o další zajímavé grafické podklady a publikační možnosti. Prezentace umožňuje uložení zobrazených map do formátu PDF.

Prezentace zobrazuje výsledky voleb jednotlivých okrsků v Plzni v tzv. kartogramech. Kartogram je v tomto případě mapa se 184 volebními okrsky, do jejichž ploch jsou zakresleny kvantitativní údaje (např. podíl počtu hlasů strany vzhledem k celkovému počtu hlasů), které jsou vyjádřeny relativní hodnotou. Intenzita sledovaného jevu je vyjádřena barvou ve zvoleném intervalu hodnot.


Obr.3. Přehledná prezentace výsledků voleb do zastupitelstev obcí 2018 ve formě kartogramů.

Stránka s prezentací výsledků nabízí ve své horní části odkaz („Zobrazení interaktivní mapy Plzně“) na interaktivní mapu výsledků voleb. 

Prezentace výsledků předchozích voleb:

  Prezentaci výsledků voleb do zastupitelstev obcí z roku 2018 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2018zo.htm

  Prezentaci výsledků voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2017 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2017ps.htm

  Prezentaci výsledků voleb do Senátu a Krajského zastupitelstva z roku 2016 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2016kr.htm

  Prezentaci výsledků voleb do zastupitelstev obcí z roku 2014 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2014zo.htm

  Prezentaci výsledků voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2013 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2013ps.htm

  Prezentaci výsledků voleb do zastupitelstva krajů v roce 2012 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2012kr.htm

  Prezentaci výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2010zo.htm

  Prezentaci výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2010ps.htm

  Prezentaci výsledků voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 naleznete na adrese: http://gis.plzen.eu/volby/volby2009ep.htm

 

Srovnání výsledků voleb

Díky historii zpracovávání výsledků voleb na SITmP je možné porovnávat aktuální výsledky voleb s výsledky staršími. A to nejen v mapovém projektu, ale také právě pomocí přehledných kartogramů v HTML prezentaci.


Obr.4 Porovnání kartogramů vítězných stran voleb do zastupitelstev obcí z let 2010, 2014 a 2018 

Vyhledávání volební místnosti

Volič může přes zadání adresy svého bydliště v mapovém projektu Volby zjistit, do jakého volebního okrsku patří a najít adresu volební místnosti. Aplikace umožňuje vyhledat volební místnost pro konkrétní volební okrsek (obvod). K vyhledávání volební místnosti slouží záložka Hledat v pravé části obrazovky. Hledání adresy s informací o příslušnosti k volebnímu okrsku je možné rovnou z panelu v pravém horním rohu aplikace.

Postup vyhledávání volební místnosti na základě adresy je zpracován jako  Animace - Vyhledání volební místnosti. K dispozici je také  nápověda v PDF.
 

Obr. 4. Vyhledání volebního okrsku a příslušné volební místnosti podle adresy bydliště.
 

Kdy je možné shlédnout výsledky voleb?

V informačním systému města se shromažďují podklady z registru budov, volební agendy a registru obyvatel. Výsledky voleb, které magistrátu poskytuje plzeňské pracoviště Českého statistického úřadu, jsou k dispozici vždy následující první pracovní den po volbách (nejčastěji v pondělí). Pak je nutné převést tyto výsledky a připravit všechny výstupy do mapového zobrazení. Výsledný mapový projekt je zpravidla k dispozici ještě v průběhu téhož dne.

Mapový projekt na stránce http://gis.plzen.eu/volby slouží před volbami a v průběhu voleb pro vyhledávání volebních místností a výsledky včetně kartogramů jsou nevyplněné. Uzavřením volebních místností je mapový projekt a také stránka s kartogramy dočasně vypnuta s informací, že v současné době dochází ke zpracování dat a plnění aplikace volebními výsledky. Po zpracování výsledků je vyplněný mapový projekt opět spuštěn, stejně jako přehledné kartogramy. 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň