Energetické hospodářství

Mapa projektu Energetika je umístěná na adrese: http://gis.plzen.eu/energetika.

Podrobné informace o energetické koncepci města najdete na adrese http://energetika.plzen.eu.

Mapová aplikace Energetika přehledně zobrazuje informace z oblasti energetického hospodářství města Plzně. Zdrojem dat prezentovaných na tomto portálu je databáze GIS. Z oblasti energetiky jsou zde k dispozici Energetická zařízení (kotelny, výměníky a výrobny energie) a dále v projektu nalezneme informace a tematizace vztažené na jednotlivé urbanistické obvody a městské části. Jedná se o kategorii Spotřeba paliv a energií a Výroba elektrické energie (územní celky tematizovány podle celkové spotřeby). Další kategorií, tematicky vztaženou na jednotlivé urbanistické obvody, je Preferovaný způsob vytápění, který je definován ve vyhlášce ZMP č. 13/2002 ve znění pozdějších předpisů. Informace za jednotlivé územní celky (konkrétní čísla a podíl za město) je možné získat pomocí funkce "Informace na prvek" (viz dále). Tematizace je možné zapnout příslušným zaškrtávacím políčkem (tzv. radiobutonem) u jména tematizované vrstvy. V záložce legenda se zobrazí popis jednotlivých barev a symbolů v mapě.

Mapová aplikace Energetika byla na začátku roku 2012 rozšířena o nové vrstvy a funkce:

Nové vrstvy

  • Do seznamu vrstev přibyla kategorie Vytápění budov. Tato kategorie obsahuje vrstvu Způsob vytápění a Doplňkové vytápění. Budovy v této vrstvě pocházejí z katastru nemovitostí.


  

Tematizace budov podle způsobu vytápění s legendou

  • Do seznamu vrstev byla přidána kategorie Územní členění, do které byly přesunuty vybrané územní celky (hranice města, městské části a urbanistické obvody) a součástí této kategorie je také katastrální mapa.
  • Do kategorie Orientace byly přidány budovy z dat dodaných katastrem nemovitostí a přehledová mapa území města.

Nové funkce

  • V pravém horním rohu aplikace přibylo univerzální vyhledávací okno (stejné jako v jiných  mapových projektech), které umožňuje vyhledávat adresy, parcely a jiné objekty  na mapě. Uživateli je při zadávání hledaného výrazu k dispozici našeptávač.
  • V případě získávání informací o adresách a parcelách není třeba aktivovat funkci informaci na prvek, ale stačí kliknout na číslo orientační/domovní.
  • V pravé části aplikace přibyla záložka "Kreslit", která umožnuje vkládat do mapy uživatelskou kresbu a text.
  • Další změnou je získávání informací o jednotlivých objektech v mapě. V levém dolním rohu přibyla ikona  , která po klepnutí spustí funkci Informace o prvku. Díky této funkci, kliknutím myši na libovolný prvek v mapě (text, plocha, linie), získáte informaci o vybraném prvku.
  • V levém dolním rohu přibyla ikona GPS, která umí zjistit aktuální souřadnice v systémech WGS-84 a JTSK a navíc vygenerovat aktuální URL odkaz na zvolené místo v mapě (včetně zapnutých vrstev).

Ukázka tematizace urbanistických obvodů podle celkové spotřeby paliv a energie
 

Projekt bude i nadále vyvíjen a rozšiřován o další grafické vrstvy, informace a funkce. 

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň