Odpadové hospodářství v novém mapovém prostředí

Na stránkách Odpadového hospodářství, které zřídil Magistrát města Plzně, naleznou zájemci ucelené informace o nakládání s odpady v Plzni, seznamy sběrných dvorů, místa s kontejnery separovaného odpadu, ale také informace o tom, jak správně odpad třídit a jak s ním nakládat.

Další informace o odpadech jsou zpracovány v mapových projektech. Nabízíme několik možností, kde tyto informace nalézt. Všechny aplikace, zmíněné v tomto článku, využívají stejnou datovou vrstvu, proto jsou informace ze všech zdrojů totožné. Data jsou aktualizovaná pravidelně ihned po provedení změny, pouze sběrná místa tříděného odpadu se aktualizují jednou za půl roku.

Stránky Odpadového hospodářství na stránkách města

Internetová aplikace Odpadového hospodářství je k dispozici na stránkách: http://odpady.plzen.eu/

Tyto stránky slouží primárně k získávání výše uvedených informací o odpadovém hospodářství.

Součástí těchto stránek jsou také mapy sběrných míst, které nově prostřednictvím mapového prohlížeče MARUSHKA zobrazí v mapě místa, kde se nachází:

  • Kontejnery na separovaný odpad
  • Velkokapacitní kontejnery
  • Sběrné dvory
  • Sběrny obnošeného šatstva
  • Elektroodpad

Mapové okno u jednotlivých sběrných míst je interaktivní, umožňuje pohyb, přiblížení a oddálení a získávání informací o prvcích na mapě.


 

Odpadové hospodářství v Předdefinovaných mapách

Předdefinovaná mapa Odpadového hospodářství je na: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=90 

Předdefinované mapy nabízí seznam připravených map pro konkrétní použití. Jednou z mnoha map je mapa Odpadového hospodářství, která na území města zobrazuje umístění kontejnerů na tříděný odpad, velkokapacitních kontejnerů, kontejnerů na elektroodpad, sběrných dvorů a sběren obnošeného šatstva. Součástí mapy odpadového hospodářství jsou také svozové oblasti na území města.

Seznam všech Předdefinovaných map naleznete na adrese: /aplikace-a-mapy/preddefinovane-mapy/, nebo na mapovém portálu v pravém sloupci: Nejpoužívanější mapy


 

Odpadové hospodářství v projektu Služby

Mapový projekt Služby je k dispozici na adrese: http://gis.plzen.eu/sluzby

Veškeré informace o odpadovém hospodářství je možné získat také prostřednictvím mapového projektu Služby. Ovšem narozdíl od Předdefinovaných map je třeba nejprve tato data zapnout v záložce Vrstvy v sekci Odpadové hospodářství, kde se nachází všechny výše uvedené vrstvy (kontejnery separovaného odpadu, sběrné dvory aj.). Ikony kontejnerů na separovaný odpad se zobrazují až při přiblížení v mapě na měřítko 1:25 000 a větší. Kliknutím na příslušný symbol je opět možné získat podrobnější informace o sběrném místě.


 

Odpadové hospodářství na hlavní stránce Mapového portálu

Mapový portál města Plzně je umístěn na adrese: mapy.plzen.eu

Všechny výše popsané aplikace a mapy naleznete přehledně na jednom místě - na Mapovém portálu města Plzně. Kromě Odpadového hospodářství zde v příslušných kategoriích naleznete všechny přístupné mapy města Plzně a další služby, které oddělení GIS nabízí.

Stránky odpadového hospodářství nabízí odkaz v sekci Aplikace a mapy, v kategorii Životní prostředí. Mapový projekt Služby a Předdefinované mapy s připravenou mapou Odpadového hospodářství naleznete v pravé části stránek portálu, v sekci Nejpoužívanější mapy, jak ukazuje obrázek:

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň