Zabezpečené projekty

Na této stránce jsou souhrně uveřejněny adresy mapových projektů nepřístupné veřejnosti, které slouží pro potřeby organizací města nebo jeho partnerů:
 

Aplikace Marushka-Správa pro pracovníky MMP a organizací města na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava

 

Aplikace Marushka-Správa pro Starý Plzenec - pro pracovníky Starého Plzence a jeho organizací na adrese: http://gis.plzen.eu/spravaplzenec

 

Mapa rozvodů tepla Plzeňské teplárenské a.s. na adrese: http://gis.plzen.eu/ptas
 
 
 

Mapa rozvodů tepla Plzeňské energetiky a.s. na adrese: http://gis.plzen.eu/peas/

  
 
 
  
 Rozvody optické sítě SITmPhttp://gis.plzen.eu/sit/ 

 

Webová prezentace povodňových modelů od roku 2004: http://povodnovymodel.plzen.eu/
 
 

Krizový plán na adrese: http://gis.plzen.eu/krizovyplan