Data dostupná v GIS

V databázi jsou vedeny stovky grafických vrstev (map), které jsou tematicky členěny do kategorií. Na aktualizaci dat se podílí pracovníci z různých organizačních složek města a změny jsou okamžitě promítnuty v projektech prohlížeče MARUSHKA

V kategorii Dostupná data a také v metainformačním systému města jsou k dispozici podrobné informace o aktuálnosti, původu grafických dat a hlavně jejich přístupnosti pro veřejnost. Ne všechna data jsou na internetu k dispozici z důvodu bezpečnosti nebo licenčních a smluvních omezení.

Přehled vybraných mapových vrstev:

Vektorové vrstvy:

Adresy

budovy, čísla domovní a orientační, ulice
Dopravacyklogenerel, dálnice, dopravní nehody, dopravní objekty, dopravní značení, koleje, městská hromadná doprava, organizace dopravy, PMDP trakční sloupy, posypové okruhy, světelná signalizační zařízení, uliční graf, uzavírky
Katastrální mapačasový řez, hranice parcel, Majetek města mimo PM, parcelní čísla, plochy budov, plochy parcel (+ tematizace majetku), vnitřní kresba, zjednodušená evidence
Plzeňské historické podzemíplocha podzemí, situace, studny, šachty
Přehledyhranice města, klad mapových listů, komunikační síť, lesy, louky, MMP kanceláře, pokrytí rastry (LS, KM KN, KM PK), přehledová mapa, vodstvo, zjednodušený podklad
Technická mapageodetické body, KIOS, MIOS, povrchová situace, sítě (kanalizační síť, optika (ostatní, SIT), PDT, rozvody elektřiny, rozvody tepla - primár, telefonní kabely, trasy plynu, veřejné osvětlení, vodovodní síť, hydranty), vrstevnice
Územní celkyČR (katastrální území-okolí PM, obce-okolí PM, obce, okresy),
Plzeň (rozšířená působnost, části obce, katastrální území, městské části, sčítací obvody, urbanistické obvody, základní sídelní jednotky)
Územní plánováníBorská pole, dokumentace ÚP, projekty, studie Roudné
územní plán (funkční využití ploch, rozvojová území, veřejně prospěšné stavby, zastavěná a zastavitelná území)
Životní prostředíbiochory, generel zeleně, kompetenční mapa zeleně, lesní hospodářský plán, mapování krajiny, myslivecké honitby, ochrana ovzduší,
ochrana přírody (biologický průzkum (památné a významné stromy, přírodní parky), ÚSES, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území),
požární nádrže, radonové riziko, regionální rozvojová studie, rekonstruovaná vegetace, rekreační oblasti, černé skládky, správa sídelní zeleně,
zátopy (povodeň 2002, povodně v 19. století, protipovodňová opatření, rozliv povodně, záplavová území)
Ostatníbezbarierové trasy a restaurace, daňový koeficient, energetika, generel kanalizace, generel veřejného osvětlení, generel vodovodní, místopis, odpady, památky, pronajaté plochy, SAP-hlášení údržby, služby, turistika, veřejná prostranství, výlepové plochy, významné objekty, web kamery, zakázané pobíhání psů

Rastrové podklady:

Plán městaplán města z katastrální mapy
plán města od CEDA, PLANstudio, EUROVERLAG (1:10 000, 20 000, komplet, slepý, plán města a okolí), plán města r. 1840, 1902
Staré mapyvybrané staré plány města r. 1947, 1926, 1908, 1902, 1895, 1893, 1864, 1840
Plzeňský Krajplán 1:150 000
Letecké snímkybarevné ortofoto 1996, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006
černobílé ortofoto 1945
Lesní hospodářské plányObrysová mapa, porostová mapa
Základní mapa ČR1:10 000 (polohopis)
1:25 000 (lesy, vodstvo, vrstevnice, polohopis, texty)
Katastrální mapaKN 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006
KN Javorná, rozšířená působnost Plzeň-město
PK stavPM kat. území, PM část-ml.(1000, 2880), ostatní ml., rozšířená působnost Plzeň-město
Průhledné rastryúzemní plán, záplavová území, zakázané pobíhání psů
Topografická mapa ČRRETM 1:25 000, 50 000, 100 000
WMS službatopografická mapa ČR, autoatlas ČR, ortofoto ČR, rastrová kat. mapa ČR, státní mapa odvozená 1:5000, územní členění ČR, vrstevnice ČR
Další podkladymapování krajiny, stínovaný relief, turistická mapa 1:50 000, technická mapa (1976-1991), lesní hospodářské plány

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2016

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň