DB sklad GIS dat s WWW klientem

Hledání řešení poskytnutí geografických dat širokému počtu uživatelů (cca 800 potenciálních klientů) vedlo (v lednu 2000) k vypsání výběrového řízení na Databázový sklad geografických dat s WWW klientem.

Požadované funkce:

Vybrána byla firma GEOVAP, spol. s r. o.

Průběh realizační fáze projektu:

21. března 2000

12. dubna 2000

25. dubna 2000

17. května 2000