GSWeb

Aplikace GSWeb byla hlavním mapovým prohlížečem v prostředí městského webu do 8.7.2013, kdy byla nahrazena mapovým prohlížečem Marushka.

GS Web (Web JAVA klient)

GSWeb je prostředek pro zobrazení grafických a popisných informací uložených v databázi systémem GeoStore. Na straně klienta (kromě WWW prohlížeče - např. Microsoft Internet Explorer) aplikace vyžaduje instalaci prostředí JAVA.

GSWeb dává možnost prezentovat data uložená v databázi kdekoli a kdykoli při zachování bezpečnosti dat (přístup k datům lze standartně určit pro různé uživatele na straně databáze; na straně klienta se neukládají žádná data - není tedy např. možné prostřednictvím GSWebu získat zobrazovaná grafická data).

GSWeb umožňuje výběr objektů z databáze, zapínání a vypínání objektů na obrazovce, zmenšování a zvětšování měřítka, posun, měření délek a ploch, vyhledávání textů, přehledové tisky (černobílé i barevné) v měřítku, přes pravé tlačítko jsou připojeny doplňující informace, legenda.

Pro prostředí INTERNETu je uvolněna POUZE ČÁST datového fondu města  (Přehled dostupných dat v GIS).

Aplikace GS Web

GSWeb - ukázky

Ukázka tématizace mapové vrstvy

Tematizace sloužila pro obarvení vybrané vrstvy podle legendy definované správcem. Pokud je tato možnost k dispozici pro aktuální vrstvu, objevila se Tematizace jako rolovací nabídka v okně Vrstvy. V případě na obrázku je například tématizovaná vrstva: "Plochy parcel" podle druhu pozemku.

Aplikace GSWeb - tématizace vrstev

Lokalizace objektu

GSWeb umožňoval vyhledávání podle předdefinovaných kritérií. Obrázek popisuje způsob vyhledání v mapě podle názvu ulice. Nabídka menu s lokalizací se vyvolala pravým talčítkem myši v prostoru mapového okna (viz. obrázek).

Aplikace GSWeb - lokalizace 

Propojení na Nahlížení do Katastru nemovitostí

Tato funkce umožňovala získání aktuálních informací o parcele přímo z ČÚZK. Při aktivní funkci "informace" a kliknutím na požadovanou parcelu je zobrazena nabídka na zavolání informace z aplikace (Nahlížení do ČÚZK).

GS Web - aplikace - nahlížení do katastru

GSWeb jako grafický klient jiných aplikací (Správa sídelní zeleně)

V aplikaci Správa sídelní zeleně je veden pasport zeleně. Popisná i grafická data jsou uložena v databázi a uživatel může využívat všech výhod GSWeb ke grafickému prohlížení dat.

GS Web integrovaný do SSZ

GSWeb a odpadové hospodářství

V rámci prezentace města existují dynamicky generované stránky přímo z databáze GIS. V tomto případě se jedná o odpadové hospodaření a seznamy lokalit (stránky k dispozici zde). Ze zvoleného seznamu "odpadních míst" bylo možno přímo volat GSWEB a lokalizovat konkrétní stanoviště. Integrace GIS do stránek města - odpady

V současnosti je funkčnost stejná, ale je využíváno novějšího mapového klienta MARUSHKA.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň