Mobilní GIS

Na konci roku 2004 bylo zakoupeno PDA s GPS pro mobilní sběr dat, které je využíváno na SVSMP pro evidenci doplňujících údajů o dopravním značení.

Aplikace PocketGS je nyní používána ve verzi 3.11. Od října 2005 byla na SVSMP nasazena k rutinnímu provozu.

PocketGS umožňuje export bodových grafických prvků spolu s definovanými atributy do PDA (prostřednictvím *.gml a *.xml formátu), tam provést editaci popisných atributů a data zpětně aktualizovat v GIS databázi. Na PDA je možno využívat číselníků. Jako podkladové mapy umožňuje PocketGS jednoduše importovat libovolná data zobrazovaná v GSWeb.

Aplikace je koncipována jako univerzální. SVS pomocí PDA aktualizuje pasport dopravního značení, ale také jiná jiná data (např. je využívána pro aktualizaci pasportu stromů přímo v terénu, aj.).

V současné době již tuto naši aktivitu dále nerozvíjíme.