Požadavky na GIS

Níže uvdené požadavky byly splněny v roce 2000 a staly se standardem.

Hlavním požadavkem na funkčnost GIS je existence centrálního datového skladu geografických dat, který chápeme jako stabilní databázi, v níž jsou uloženy všechny grafické objekty společně s popisnými informacemi. Nedochází k duplikaci dat a každý prvek respektuje “stavovou logiku” životního cyklu geografických objektů včetně možnosti historizace. Sklad podporuje požadovanou bezešvost map.

Dalším důležitým požadavkem je správa, úprava datového modelu a rozvíjení systému vlastními silami. Prostředky databáze lze přidělovat veškeré přístupy a využívat všech jejích výhod (role, trigery, pohledy,…). Nedílnou součástí systému je zavedení číselníků, subtabulek a předdefinovaných hodnot.

Speciálním požadavkem na systém je dávkový převod dat Katastru nemovitostí. Všichni uživatelé okamžitě po aktualizaci vidí provedenou změnu dat. GIS je otevřený pro komunikaci se stávajícími systémy na MMP.

Uvedené řešení poskytuje prohlížení aktuálních geografických dat širokému počtu uživatelů v prostředí Intranetu/Internetu a zajištění bezpečnosti dat. Důležité je získání neomezené licence na prohlížeče, jednoduchá instalace a správa prohlížečů. Na straně uživatele je požadována uspokojivá rychlost odezvy požadavku na data a jednoduché ovládání pro uživatele.

Přehled podmínek z veřejné soutěže na dodávku Databázového skladu geografických dat s WWW klientem a průběh realizační fáze projektu.