Rozvoj

Správa informačních technologií města Plzně má vypracovanou Strategii rozvoje pro léta 2004-2006, 2007-2010 jejíž součástí je i rozvoj GIS, který bude postupně zaměřen na oblasti:
 
 • Rozvoj Komplexní datové báze a GIS, tzn. sjednocení registrů a jejich propojení s geografickými informacemi. Město chce i nadále podporovat integrační procesy GIS s jinými informačními systémy – a to obousměrně.
 • V oblasti začleňování geografických informací a systémů bude užší spolupráce s GIS Plzeňského kraje při tvorbě a sdílení dat, jejich využití a prezentaci. Konkrétní spolupráce vyplyne např. z provozování Integrovaného záchranného systému.
 • Společná údržba polohopisných dat digitální technické mapy může zrychlit a zlevnit jejich pořizování. K tomu napomůže stanovení podmínek přebírání a poskytování dat se správci sítí a s jinými institucemi, případně společné využívání dat v založeném Sdružení správců sítí.
 • Město potřebuje vytvořit digitální model terénu, periodicky aktualizovat ortofotomapy (m.j. po dokončení výstavby dálničního obchvatu). Dále chce rozšiřovat 3D model s vizualizací historického jádra města.
 • Pro pasporty a generely je potřeba zajistit funkčnost a aktuálnost grafické i popisné složky vedených pasportů a větší využitelnost dat pro ostatní organizace města. Tvorba nových generelů a pasportů povede k rozšiřování datového modelu GIS.
 • GIS analýzy a modelování nejsou v současné době na městě rozšířeny, ale jejich rozvoj (nad kvalitními daty) bude podpořen.
 • Zajímavá je rychle se rozvíjející mobilita v GIS, kdy je možné získávat a aktualizovat data přímo v terénu pomocí PDA (iPAQ) a mobilních telefonů.
 • Prioritou zůstává pokračující sjednocování GIS, kdy složky města disponují různými GIS nástroji: ESRI, Bentley, TOPOL, CAD a existuje snaha o integraci alespoň na úrovni dat.
 • Zpřístupnění dat na internetu sebou nese vyřešení vlastnictví dat, možnosti poskytování dat (prohlížení, tisk a prodej), ale i zlepšení grafické stránky prezentovaných dat a používání dynamických www stránek.
 • Přístup k datům poskytovaných WMS servery na Internetu dle standardu Open Geospatial Consortia - Web Map Service. Efektivně řešit integraci dat z různých zdrojů.
 • Zvýšený zájem o produkty a výstupy GIS sebou přináší vyšší nároky na jejich správu a poskytování. Stanovení Pravidel pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně vede k zabezpečení jednotného postupu při poskytování GIS dat.
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2009

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň