Úvod do GIS

Většina objektů, jevů a činností v reálném světě se vztahuje k určitému místu. Tyto objekty se vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími a navzájem se ovlivňují. Proto je znalost umístění a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty velmi významná a může sehrát důležitou roli v řadě oborů lidské činnosti. V souvislosti s těmito objekty a jevy řešíme každodenně řadu otázek (jak se dostat z místa A do místa B, kde se vyskytuje lesní zvěř, kde se kříží inženýrské sítě apod.), na které nám pomáhají odpovědět geografické informační systémy (GIS). 

Praktické užití GIS je velmi různorodé. GIS lze využít např.:
  • ve státní správě a samosprávě (evidence majetku, parcel, nemovitostí)
  • při plánování dopravy (sledování pohybu vozidel, jízdní řády)
  • pro správu inženýrských sítí (technické sítě, energetika, evidence majetku)
  • v kartografii (digitální zpracování map)
  • v urbanismu (např. tvorba územního plánu, strategického plánu)
  • v ekologii (vývoj krajiny, odpady)
  • pro integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie)

Geografický informační systém (GIS) je technologie a nástroj, který používá a zpracovává údaje polohově vázané k povrchu Země, je schopný pracovat s digitálními mapami i s popisnými databázemi, propojit prostorové (grafické) a popisné (negrafické) databázové údaje, vyhodnocovat požadavky, které kombinují klasické databázové dotazy s geografickými údaji, vyhledávat a analyzovat databázové údaje prvků a výsledky pak přehledně zobrazit ve formě mapových výstupů, sestav, apod.  Více se o GIS můžete dozvědět například na stránkách Wikipedie, nebo na stránkách ARCDATA PRAHA. Následující obrázek je převzat ze stránek http://www.nysgis.state.ny.us 
 
GIS jsou prostorová data informující o zvoleném území

Úvod do problematiky městského GIS

Městský GIS (Geografický informační systém města Plzně) chápeme jako informační systém pracující s prostorovými daty, jež se vztahují na území města. Umožňuje zobrazovat, vyhledávat a analyzovat grafické objekty spolu s jejich připojenými informacemi. Všechna data jsou uložena v tzv. ”centrálním datovém skladu” v databázi. Znamená to uložení dat v jednotné struktuře a na jednom místě, ke kterému se přistupuje přes jasně definované rozhraní bez nutnosti konverzí a exportů dat. Centrální datový sklad spravuje SITmP.
 
Zpřístupnění GIS dat je realizováno prostřednictvím Intranetu/Internetu. Slouží velkému množství uživatelů v oblasti státní správy, samosprávy a mnoha dalším organizacím. Koncoví uživatelé využívají data prostřednictvím běžného webového prohlížeče, na kterém běží bez nutnosti instalace GIS prohlížeč MARUSHKA, který je určen nejširší veřejnosti.

Na aktuálnosti dat se podílí více než 20 pracovišť v režimu ON-LINE. SITmP zajišťuje rozvoj systému vlastními silami, což obnáší koordinaci subjektů města a metodické vedení při tvorbě GIS. Jednotlivé subjekty města odpovídají za pořizování a aktualizace GIS. Obrázek z roku 2002 dokumentuje složitost vazeb při využívání GIS dat jednotlivými organizacemi, i když některé subjekty již zanikly nebo je nahradily jiné... 

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň