Uživatelé GIS

Zpřístupnění GIS dat je realizováno prostřednictvím Internetu/Intranetu. Slouží velkému množství uživatelů z oblasti státní správy, samosprávy a mnoha dalším organizacím. Koncoví uživatelé využívají data prostřednictvím běžného Webového prohlížeče. Mezi hlavní uživatele GIS patří: 

Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu:Příspěvkové organizace města:
Ekonomický úřadÚtvar koordinace evropských projektů města Plzně
Technický úřadÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně
Úřad služeb obyvatelstvuSpráva informačních technologií města Plzně
Úřad správních agendSpráva veřejného statku města Plzně
 Knihovna města Plzně
Pracovníci městských obvodů 1 – 10Základní školy
Majetkový odbor, odbor výstavbySpráva hřbitovů a krematoria města Plzně
Odbor životního prostředíZoologická a botanická zahrada města Plzně
Odbor investic, odbor infrastrukturyMěstský ústav sociálních služeb města Plzně
  
Organizace zřízené městem: Další instituce:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.Finanční úřad v Plzni
Plzeňská teplárenská, a.s.Krajský úřad Plzeňského kraje
Městská policieKrajský hasičský záchranný sbor
 Katastrální úřad Plzeň-město
Univerzity:Povodí Vltavy, a.s.
Západočeská univerzitaPolicie ČR
Univerzita Palackého v Olomouci 

Informační vrstvy pro veřejnost

Důležitým cílem GIS města je zpřístupnění mapových vrstev občanům, organizacím a firmám soukromého sektoru. Na základě jednání s vlastníky dat a organizačními složkami města se profiluje množina datových vrstev, které jsou veřejnosti přístupné prostřednictvím webového prohlížeče a aplikace MARUSHKA (nahradila všechny předchozí prohližeče).

Zájem o tuto službu projevují školy, realitní kanceláře, geodetické firmy, správci inženýrských sítí, užitek může přinést v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Zejména díky Předdefinovaným mapám na Mapovém portálu města a novému, uživatelsky přívětivému mapovému klientu MARUSHKA, veřejnost více využívá a seznamuje se s jednotlivými mapami.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň