3D model Plzně

Přehledné informace o všech 3D projektech. V roce 2004 byla vytvořena interaktivní 3D vizualizace města, v roce 2009 3D model města a v roce 2011 vznikl projekt 3D map nad Google Earth.

Na této stránce Vás přehledně informujeme o všech 3D projektech:

3D model ZOO Plzeň - Google Earth

Volné stažení dat

3D model ZOO Plzeň si můžete stáhnout zde.

Data 3D modelu ZOO byla přidána mezi otevřená data města Plzně, tzv. Open data (více informací o Open datech v samostatném článku). 3D model si tak může stáhnout každý ve formátu KMZ. Soubor KMZ obsahuje zaměřené 3D budovy s texturami fasád a polohu nejvýznamnějších zvířat a expozic v ZOO. Po stažení souboru z otevřených dat stačí soubor otevřít a pokud má uživatel nainstalovaný Google Earth, zobrazí se v jeho prostředí 3D model ZOO. Tento model byl dříve používán pro zobrazení 3D modelu ZOO na stránkách mapového portálu města Plzně (viz níže).


Obr.1: Ukázka zobrazení Open dat 3D model ZOO Plzeň v aplikaci Google Earth 

3D model na Mapovém portálu města Plzně

Prohlížení 3D modelu ZOO na mapovém portálu města prostřednictvím pluginu aplikace Google Earth bylo ukončeno 31.12.2016.

V létě roku 2011 spustila SITmP pilotní projekt provázaný s celosvětovým fenoménem Google Earth. Jednalo se o zásuvný modul (plugin) aplikace Google Earth provozovaný na stránkách Mapového portálu města Plzně. V okně prohlížeče nalezli zájemci 3D mapu ZOO Plzeň s prostorovým zobrazením budov a objektů zoologické zahrady a umístění některých nejvýznamnějších zvířat a expozic. Prvky v mapě byly aktivní a po kliknutí myší se zobrazili podrobnější informace. Podkladová data 3D objektů dodala společnost Georeal.

V roce 2012 došlo k doplnění 3D objektů reálnými texturami plášťů budov v ZOO pro ještě realističtější pohled.


Obr.:2 Ukázka volně stažitelného 3D modelu ZOO včetně budov s fasádami

K prohlížení bylo potřeba mít nainstalovanou aplikaci Google Earth, nebo zásuvný modul (plugin) aplikace Google Earth.

3D model ZOO a celé Plzně v Google Earth

Společnost Google zobrazuje v prostředí Google Earth 3D budovy a objekty na území celé Plzně od roku 2015. Všechny budovy ve městě jsou doplněny o reálné textury plášťů budov a pohled na město v této aplikaci je velice reálný. Součástí 3D modelu je samozřejmě také Zoologická a botanická zahrada města Plzně a její budovy, ale i ostatní zajímavé lokality města (např. náměstí s kostelem sv. Bartoloměje, Velká Synagoga, Plzeňský Prazdroj apod.).


Obr.3: Ukázka zobrazení 3D budov v aplikaci Google Earth na příkladu Plzeňské teplárenské a okolí


3D model centra města z roku 2005

Volné stažení dat

3D model města si můžete stáhnout zde.

Data 3D modelu 2005 centra města byla přidána mezi otevřená data města Plzně, tzv. Open data (více informací o Open datech v samostatném článku). 3D model si tak může stáhnout každý ve formátu DGN či DWG. K dispozici jsou zaměřené 3D budovy bez textur fasád (viz obrázek).


Obr.4: Rozsah 3D modelu 2005 centra města

3D model pro turistickou olympiádu

     Demo: Video ukázka průletu kolem náměstí v Plzni

K prohlížení 3D modelu bylo nutné využít software TerraExplorer, který se automaticky nainstaloval při prvním spuštění webových stránek s 3D modelem. K 31.12.2011 byl ukončen webhosting této služby na internetu dodavatele.

Interaktivní 3D vizualizace modelu města Plzně z roku 2005 představovala letecké snímky (ortofotomapy) města a okolí natransformované na digitální model terénu. Tento model umožňoval vyhledávání objektů, získání základních informací, natáčení, přibližování, ale hlavně interaktivní průlety nad územím podle přání uživatele nebo podle předdefinovaných tras.


Obr.5: 3D model 2005: V historickém jádru jsou 3D budovy pokryté dokonce texturami fasád (fotografiemi).

Součástí 3D modelu byla další vektorová data (liniové prvky správních hranic, turistické trasy nebo bodové prvky objektů, atd.) a popisná data (názvy objektů, texty, atd.). Vybraná data byla propojena interaktivně s dalšími informacemi – např. HTML odkazy na stránky u daného objektu, popisné informace o objektu nebo území, naskenovaná fotografie nebo videosnímek objektu nebo území apod. 

3D model byl prakticky využit pro konkrétní projekt Turistické olympiády IVV 2005 v Plzni a ukazuje možností tvorby těchto aplikací nejen na území města Plzně pro různé cílové skupiny uživatelů. Bližší informace o IX. Turistické olympiádě IVV najdete například zde. Následující obrázek zobrazuje ukázku trasy primátorského okruhu vhodné i pro vozíčkáře z aplikace TerraExplorer.

 
Obr.6: 3D model Turistické olympiády IVV 2005

Související články:
           Stránky IX. Turistické olympiády IVV 2005


3D model Plzně z roku 2009

Zpracování digitálního 3D modelu zástavby a zeleně (DMZZ) na zastavěné části města Plzně proběhlo v roce 2009. Model byl zpracován na základě stereo-fotogrammetrického zaměření budov včetně střech z dat leteckých měřických snímků. Zpracovaná data byla dodána ve formátu SHP (ESRI), DGN (v7 i v8) a DWG.

Zaměřené plochy jednotlivých prvků modelu budov jsou tříděny do skupin - svislé obvodové stěny, vodorovné střešní plochy, šikmé střešní plochy, dílčí plochy kruhových střešních ploch, vikýře, střešní nástavby, komíny, význačné věže na střeše, výtahy, větrání, klimatizace, apod. U budov jsou vedeny atributy např. relativní výška nejvyššího bodu budovy, výška budovy do úrovně „střešního okapu“ nebo nadmořská výška nejvyššího bodu budovy. V roce 2010 z těchto dat vznikla i 2D datová vrstva budov s atributem výšky ve formátu SHP.

Zeleň je zpracována schematicky blokově s tím, že jsou zaměřeny areály parkové zeleně a liniová zeleň je měřena od šířky a výšky 4 m. Vnitrobloková zeleň nebyla předmětem zpracování. Jednotlivé stromy byly měřeny v případě významných soliterů. Vrstvy zeleně obsahují údaje o relativní výšce a nadmořské výšce nejvyššího bodu koruny stromu.


Obr.7: 3D model Plzně z roku 2009 - 1. a 2. etapa

Podmínky poskytování dat DMZZ

Data 3D modelu Plzně z roku 2009 nelze komerčně poskytnout ani je nelze uvolnit jako otevřená data. Město Plzeň a jeho organizace (dále jen objednatel) mohou předané výstupy nekomerčně užívat a nezbytnou část dat předat jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, která budou prováděna pro objednatele třetími stranami. Podrobné povinnosti jsou popsány v Licenčních podmínkách.


Obr. 8: Detailní pohled na 3D model budov a zeleně z roku 2009