Historizace dat

Důležitým požadavkem na datový sklad bylo vedení historie dat geografických informací. To je realizováno tzv. historickou tabulkou a nadstavbou v MicroStation, klientem GeoStore, s jehož pomocí je grafický prvek "přesunut" z aktivní grafické tabulky do historické se zachováním všech databázových informací k prvku navázaných.