Integrace

MarushkaDesktop

Po ukončení provozu GSWeb bylo nutné vytvořit integraci mezi aplikacemi Marbes Consulting a VITA s nově nasazeným mapovým prohlížečem Marushka. K tomuto účelu slouží modul MarushkaDesktop od společnosti GEOVAP.

MarushkaDesktop, je desktopová aplikace poskytující rozhraní pro oboustrannou komunikaci HTML klienta serveru Marushka a externí desktopové aplikace. Komunikace je realizovaná na bázi standardních webových služeb. Jádro aplikace tvoří zapouzdřený webový prohlížeč Internet Explorer, ve kterém běží  HTML klient.

Všechny aplikace Marbes Consulting, které mají vazbu na grafický objekt (parcela, adresa, budova,…) využívají od 5.4.2013 MarushkaDesktop jako jednotného grafického klienta v prostředí města. Jedná se o registry. REN, ENO a Agendio. Objekty z těchto registrů je možné nejen lokalizovat v prohlížeči MarushkaDesktop, ale také zpětně z MarushkaDesktop zavolat aplikaci Marbes s informacemi o objektu v registru. Tato obousměrná komunikace výrazně přispívá ke komfortu a zjednodušení práce s aplikacemi.
Dne 4.4.2013 došlo také k připojení produktivního prostředí VITA software a mapového projektu MarushkaDesktop. 


Obr.:Volání aplikace REN z MarushkaDesktop

Návody na práci s aplikací Marushka včetně postupů na práci s rozhraním MarushkaDesktop jsou umístěné na stránkách SITmP.

GSWeb jako klient jiných aplikací

Správa sídelní zeleně (SSZ) je aplikace pro vedení pasportu vegetačních i technických prvků městské zeleně. Z původního grafického klienta Topol a DBF databáze jsme dosáhli přechodu na jednotný GSWeb, který čerpá data z GIS databáze a atributy jsou uloženy v SQL databázi. SSZ byla posléze rozšířena i o inventarizaci zeleně (modul DENDRO), která též váže na GSWeb. Rozhraní je realizováno obousměrně.