Optická síť MISNet

Optická síť MisNet a PilsNet zajišťuje datové propojení jednotlivých budov MMP, úřadů městských obvodů a příspěvkových organizací města Plzně (např. Plzeňské městské dopravní podniky, Plzeňský holding, Městská policie, aj.). Dále síť propojuje objekty spravované Krajským úřadem Plzeňského kraje, Západočeskou univerzitu, Lékařskou fakultu UK, dále objekty Krajského soudu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Fakultní nemocnice Plzeň a dalších institucí.

Datové propojení objektů Magistrátu usnadňuje komunikaci (elektronická pošta, internet, intranet), umožňuje využívat síťové aplikace a celkově pracovat v síti (např. databázové ekonomické a grafické úlohy, centrální úložiště dat a zálohování). Po optické síti je také propojeno 20 telefonních ústředen městských úřadů a 25 telefonních ústředen základních škol, které vytváří Jednotné komunikační prostředí. Na optické síťi je od roku 2003 nasazena technologie VoIP.
 
Zajištění přenosu geografických informací k uživatelům podporuje městská síť MISNet, která při rychlosti 1Gbs, 100 Mbs a délce 100 km spojuje 140 organizací a institucí státní a veřejné správy a propojuje více než 3000 počítačů. SITMP stále rozvíjí a buduje další optická připojení a zároveň vede i pasport optiky v GIS. Existují vrstvy tras, úseků a přípojných bodů a vláknové schéma optické sítě.
 
Na následujícím obrázku je pro představu znázorněn rozvoj celé sítě MISNet od roku 1995 do roku 2006. Červená část je vždy v uvedeném roce nově postavená (zprovozněná). Síť se samozřejmě rozvíjí i v současnosti.