Pasporty

Geografické informace pomáhají k přehledu o majetku a zajištění jeho údržby a správy. Základem některých pasportů je existence kompletního uličního grafu a jeho aktualizace. Na uliční graf je navázán pasport svislého dopravního značení. Ke svislému dopravnímu značení přibyl i pasport vodorovného dopravního značení zpracovávaný zejména na komunikacích spravovaných městem.

Pasport veřejného osvětlení (VO) se rozvíjí ve dvou směrech - umístěním sloupů VO do mapy povrchové situace a v tvorbě přesného schématu zapojení VO připravené pro pozdější síťové analýzy. Poměrně nedávnou novinkou je pasport světelných signalizačních zařízení. V poslední době se rozvíjí i pasport zastávek MHD s vazbami na ostatní prvky (reklamní objekty, automaty na jízdenky, přístřešky MHD,…). Poněkud specificky je veden i pasport mostů. Pro rekreaci a volný čas je možné nahlédnout do cyklogenerelu a generelu rekreace a sportu.

Pro uživatele jsou k dispozici výstupy z generelu zeleně. Město má vypracovanou územně energetickou koncepci vycházející z energetického generelu. V omezené míře je přístupný i vznikající pasport historického podzemí.

Pro SITmP je veden a postupně doplňován pasport uličních vpustí, které jsou geodeticky zaměřeny. Na internetu jsou zpřístupněny i výstupy z generelu odvodnění města Plzně zpracovaného taktéž SITmP.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2009

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň