PoliVisu

Evropský projekt PoliVisu si klade za cíl modelovat dopravní situaci ve městě na základě plánovaných a mimořádných událostí v provozu.

Projet vizualizace intenzity dopravy v Plzni (více v samostatném článku) bude během let 2017 - 2020 nadále rozšiřován v rámci konsorcia PoliVisu, které získalo grant z programu HORIZONT 2020 (dotační program EU zaměřený na vývoj a výzkum). Na projektu bude spolupracovat 14 partnerů z celé Evropské unie a tři pilotní města jako budoucí uživatelé: Plzeň, Issy-les- Moulineaux (část Paříže) a Gent.

Cílem projektu Polivisu je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny.

Připravované řešení pro Plzeň v rámci projektu PoliVisu plánuje:

Celkový rozpočet projektu PoliVisu činí více než 3,9 milionu EUR. Pro získání dotace byly přitom stanoveny přísné podmínky, při kterých se úspěšnost získání dotace pohybuje jen okolo 10%.

Více se o projektu PoliVisu můžete dočíst na evropských stránkách projektu: https://www.polivisu.eu/ .