Rastrová data

Úvod

V GISu města Plzně jsou začleněna různá rastrová data ve formátech CIT, COT, TIFF, JPG a ECW. Rastrová data byla do roku 2000 používána jako referenční výkresy pouze v silných klientech.

S přechodem na technologii uložení dat v GeoStore v roce 2000 byly jednotlivé listy ortofotomap "rozřezány" na malé JPG soubory (<32kB) a uloženy do databáze. Tímto způsobem byly letecké snímky z roku 1996 a 2001 zobrazovány také v GSWebu.

V roce 2002 bylo rozšířeno zájmové území leteckého snímkování a tím došlo k podstatnému nárůstu velikosti výsledných ortofotomap na 75GB. Proto byl hledán nový prostředek pro plošné šíření a využívání rozsáhlých datových zdrojů rastrových dat (ortofotomapy, skenované katastrální mapy, Zabaged, aj.) v prostředí Internetu/Intranetu.

Začátkem roku 2003 byl na MMP úspěšně nasazen nový SW produkt RasterServer, který redukoval objem zdrojových dat ortofotomap 2002 na 2,63 GB (ve formátu ECW) při zachování dostatečné kvality publikovaných dat. Uživatel pracuje jen s běžným Web prohlížečem nebo je schopen publikovaná data využívat přímo v MicroStation bez nutnosti práce s referenčními výkresy.

"Dvoubarevné" rastry

Do této skupiny řadíme rastry: Katastrální mapy, PK stav, Základní mapa ČR 1:10 000, Zabaged 1:25 000 atd. Rastry byly naskenovány z papírových map a transformovány do JTSK nebo byly převzaty z Katastrálního úřadu (ČÚZK).

"Vícebarevné" rastry (plány města ...)

Pro potřeby města byla zakoupena rastrová data plánů města, jeho okolí a Plzeňského kraje. Mezi současné dodavatele plánů patří společnosti PlanStudioCEDA (pouze do roku 2011). Plány od PlanStudia (od roku 2012 jako společnost Mapy.cz) jsou pravidelně aktualizovány. Historické rastrové plány města jsou k dispozici v  článku Webový mapový portál starých map města Plzně.

Vlevo plán města CEDA a vpravo plán města od PlanStudia

V roce 2011 dodala společnost PlanStudio (později jako Mapy.cz) nový plán města s 3D zobrazením budov, který zvyšuje realističtější pohled na mapu. 3D Plán je zobrazován v sadě map PlanStudia (Plán Mapy.cz) v měřítku od 1:4001 do 1: 12000 v projektech TuristikaÚzemní správa a dalších. 

Letecké snímky, ortofotomapy

Letecké snímky jsou pořizovány v pravidelných intervalech a jsou tedy vždy aktuální. Využíváme služeb společností GeorealGeodis, které pro nás vytváří snímky Plzně a okolí (ORP) každý druhý rok. Letecké snímky (ortofotomapy), které máme (historicky) k dispozici jsou uvedeny v článku Webový mapový portál starých map města Plzně.

Ortofotomapy jsou pořizovány také při povodních za účelem vyhodnocení záplavových čar. Kromě klasické barevné ortofotomapy v barvách RGB nově vznikají letecké snímky také ve čtvrtém barevném kanálu - v blízkém infračerveném barevném spektru (near-infra-red - NIR):


Ortofoto záplavového území Mže ( v horní části Infra snímek a ve spodní klasický RGB snímek)

Infračervené snímky se využívají pro sledování odlišností různých typů vegetace, ale rovněž i pro monitoring/vývoj zdravotního stavu stejného typu vegetace. Pomocí infračerveného záření je možné rozpoznat malé rozdíly v teplotě objektů. Infrasnímky se proto využívají k určování úniků tepla z budov, teplovodů apod.

Stínovaný reliéf

Stínovaný reliéf je průhledný rastrový podklad map sloužící k lepší představě o členitosti terénu, zastávající úlohu vrstevnic, protože dodává mapě prostorový efekt. Stínovaný reliéf vznikl z dat ZABAGED funkcemi aplikace ArcGIS. Nejprve byl vytvořen dvojnásobně převýšený digitální model reliéfu, ze kterého byl následně vytvořen rastr stínovaného reliéfu. Tento rastr je zobrazován v projektech Turistika (v kategorii vrstev Virtuální Plzeň), Územní správa  (v kategorii vrstev Užitečné vrstvy) a Staré mapy (v kategorii vrstev Užitečné vrstvy) se 40% průhledností.


Stínovaný reliéf v kombinaci s podkladovou mapou plánu města

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň