Technická mapa

Digitální technická mapa města (DTMM) je rozdělena na dvě části - na povrchovou situaci a sítě. Město vlastní a udržuje mapu povrchové situace vlastními silami. Data jsou pořizována ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv a jsou uložena v databázi GeoStore a pořizována technologickými prostředky od firmy GEOVAP.

Aktuální stav DTMM je možno vidět ve webových prohlížečích GIS dat.
Na adrese pro veřejnost http://gis.plzen.eu/uzemnisprava je možno zjistit rozsah zpracovaného území a podrobné informace o prvcích DTMM z menu aplikace pod vrstvou Technická mapa > Povrchová situace.

Mapa povrchové situace 

Mapa povrchové situace nepokrývá město souvisle, ale pouze „ostrůvkovitě“. Jedním z prvních kroků v minulosti bylo sjednocení polohopisu tj. sladění polohopisných podkladů od všech zúčastněných subjektů, dle směrnice pro tvorbu DTMM (proběhla tzv. resymbolizace dat do datového modelu). V současnosti je pořízeno asi 30% území města v uličních čárách.

Aktualizace povrchové situace je prováděna pouze z digitálních zaměření skutečného provedení stavby z dostupné dokumentace.

  • Zaměření SITMP získává od stavebníků jako splnění podmínky kolaudačního rozhodnutí prostřednictvím stavebních úřadů městských obvodů (více zde). Dalšími kroky bylo vytvoření metodických pokynů pro podchycení a shromažďování geodeticky zaměřovaných dat v digitální podobě, která byla získána pro rozhodovací procesy ostatních organizačních složek města a stanovení přísnějších podmínek na výstupy pro DTMM u zadávání nových zakázek městem.

  • Někteří správci infrastruktury poskytují SITMP svá geodetická zaměření pro aktualizaci povrchové situace.

  • Nevede se historie povrchové situace, proto jsou zaniklé objekty mazány z aktuálního stavu. Z toho vyplývá, že aktuální stav by měl odpovídat skutečnému stavu v terénu (za předpokladu, že se na SITMP dostalo geodetické zaměření).

V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, dochází k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům (více zde). Geodetická digitální zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTMM.  

Inženýrské sítě

Aktualizace inženýrských sítí probíhá na základě dat dodaných jednotlivými správci s půlroční periodou. Tato data jsou kompletně zpřístupněna jen pracovníkům města (na základě dvoustranných smluv) a mají informativní charakter. Aktualizace se děje náhradou celé vrstvy.
Vlastní sítě, které město spravuje (optika, veřejné osvětlení, světelná signalizace a nově i rozvody tepla), jsou aktualizovány průběžně a zobrazovány i veřejnosti. 

Důležité poučení pro použití dat

Data poskytnutá prostřednictvím Internetu mají INFORMATIVNÍ CHARAKTER. Rozhodně nenahrazují vyjádření jednotlivých správců sítí k jejich sítím pro účely územních rozhodnutí a stavebních povolení!

V případě potřeby je možné objednat si vytýčení sítí SITmP a PT na e-mailu: sluzbygis@plzen.eu


Následující obrázek ukazuje rozdíly mezi povrchovou situací technické mapy (na obrázku nahoře) a mapou katastrální (na obrázku dole). Zatímco katastrální mapa zobrazuje vlastnické hranice parcel v území, tak technická mapa zobrazuje skutečný stav v terénu a vlastnické hranice (vlastnická práva) neřeší.
  

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2011

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň