WMS

WMS (Web map services) je webová mapová služba, která umožňuje sdílet geografická data prostřednictvím internetu. Pomocí WMS je možné pracovat s daty z různých zdrojů, přičemž data nejsou fyzicky umístěna na lokálním počítači. Zdrojovými daty umístěnými na serveru mohou být vektorová i rastrová data. Pomocí WMS služeb jsou geodata následně poskytována a zobrazována jako rastrová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG aj.).

Kromě samotného zobrazování dat je možné dotazovat se na metadata WMS serveru a také na informace o jednotlivých vrstvách a o jednotlivých prvcích. V současné době je nejrozšířenější používání verze 1.1.1 z roku 2002. Standard WMS byl přijat normalizační institucí ISO jako mezinárodní norma. Velkou výhodou mapových služeb je nezávislost na typu mapového serveru nebo operačního systému.

WMS v GIS města Plzně

WMS jsou k dispozici pro veřejnost v mapových projektech aplikace MARUSHKA, například v projektu turistika http://gis.plzen.eu/turistika

Jedná se o data:

 • Topografická mapa ČR, HSRS – rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru HSRS
 • Autoatlas ČR - CENIA - rozsah celá ČR 1:100 000, přebíráno ze serveru CENIA.
 • Ortofoto ČR - CENIA – rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru CENIA.
  Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m. Více informací naleznete na stránkách CENIA http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/help/cz/sluzby.html
 • Územní členění ČR - rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru Plzeňského kraje.
 • Rastrová KM ČR - ČUZK - rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru ČÚZK.
  Data jsou k dispozici do měřítka 1:5000. WMS KN používá identické úložiště skenovaných map jako "Dálkový přístup" a poskytuje grafická data digitální katastrální mapy (DKM) a orientační mapy parcel (OMP). Vektorová data (DKM, zákres změn a definiční body) jsou získávána formou výstupů z centrální databáze. V současné době je naplněna daty celá ČR, v počáteční fázi ČÚZK počítá s obnovou vektorových dat v intervalu cca 14 dní. Více informací naleznete na stránkách ČÚZK.
  Zkušební verze služby WMS KN je dostupná na adrese http://wms.cuzk.cz/wms.asp. Pozn. pro ESRI: Pro přidání této služby do ArcGIS, otevřete v aplikaci ArcCatalog záložku GIS Server / Add WMS Server a uveďte výše uvedenou adresu do okna URL.
 • SMO 1:5000 ČR - ÚHÚL - rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru ÚHÚL.
 • Rastrová ZM 1:10 000 - rozsah plzeňský kraj, přebíráno ze serveru Plzeňského kraje.
 • Vrstevnice ČR - ÚHÚL - rozsah celá ČR, přebíráno ze serveru ÚHÚL

V kategorii Data dostupná v GIS jsou k dispozici podrobné informace o aktuálnosti, původu grafických dat a hlavně jejich přístupnosti pro veřejnost. Ne všechna data jsou na internetu k dispozici z důvodu bezpečnosti nebo licenčních a smluvních omezení.

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3412 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň