Architektura systému

Současnou technologii geografických informačních systémů (GIS) lze charakterizovat dvěma základními atributy – zpracováním geografických dat standardní relační databázovou technologií a nasazením webových prostředků pro plošné šíření a využívání těchto dat.

V současné době je městský GIS vystavěn v třívrstvé architektuře. Základem je uniformní datový sklad na bázi MS SQL Serveru 2000 pro správu grafické i popisné složky dat. Zde probíhá i datové modelování a nástroji databáze jsou spravována uživatelská práva a přístupy k datům.

Technologická architektura GIS je tvořena prostředky firmy GEOVAP, spol. s r.o. ( http://www.geostore.cz/ ). Základní přehled architektury GIS zobrazuje následující obrázek: