Mapoví klienti

Geostore V6  |  MicroStation  |  MARUSHKA  |  WMS klient

Silný klient

Geostore V6

Samostatný grafický program od společnosti GEOVAP nahradil předchozí nadstavbu GeoStore V5, která běžela pod Microstation. GeoStore V6 v sobě spojuje nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. GeoStore V6 pracuje při práci s SQL databázi v režimu klient/databázový server nebo je schopen práce v režimu klient/aplikační server/databázový server. Tím umožňuje provádět tvorbu a editaci dat prostřednictvím internetového/intranetového připojení na vzdálených serverech. Nativním formátem programu je WKB, ale program pracuje také se souborovými daty v běžně používaných formátech DGN, SHP, DXF, GML.

MicroStation

Pro pořizování, import a export grafických dat sloužilo v minulosti také grafické prostředí firmy Bentley – MicroStation nebo MicroStation GeoOutlook. V tomto silném klientovi jsou k dispozici specializované nástroje, které umožňují zachycovat celý životní cyklus geografických objektů (prvek nový, aktualizovaný, smazaný, historizovaný), jejich úpravy a topologické kontroly. K tomuto prostředí byla připojena nadstavba GeoStore V5 (popř. GeoArchiv), která prostřednictvím aplikační vrstvy komunikuje s databází.

Silný klient - Microstation

Tencí klienti

Při vývoji tenkých klientů byl kladen důraz na tři hlavní zásady - jednoduché ovládání, bezpečnost dat a rychlost přístupu k datům. Web klient je tvořen klasickým Web prohlížečem, v jehož prostředí uživatel pracuje na běžné HTML stránce. Uživatel by měl být schopen pracovat s klientem intuitivně a bez jakéhokoliv zaškolení, klient uživatele automaticky naviguje. Nástin technologického schématu zobrazuje následující obrázek. 
Struktura tenkého klienta

MARUSHKA (Web HTML klient)

Marushka je nový mapový klient, který je určen pro prezentování GIS dat (grafických a popisných informací) v nejmodernější možné podobě. MARUSHKA k prezentování informací uložených systémem GeoStore potřebuje pouze WWW prohlížeč s povolenými JavaScripty.

Ovládání aplikace je velmi intuitivní a splňuje všechny požadavky na moderní GIS. Marushka je nástupcem GSHTML a GSWEb. Platí pro ni tedy stejné funkce, které jsou navíc rozšířeny o novinky, jako například zoomování kolečkem myši, nebo vylepšeny (lokalizace objektů na mapách).

Aplikací MARUSHKA je prezentováno několik projektů pro veřejnost i pro vniřní správu v rámci MMP. Za zmínku stojí například projekty: Turistika, IPD, Staré mapy, či Bezpečné město. Více v záložce Aplikace a mapy.

Mapový klient MARUSHKA

WMS klient pro Microstation

WMS klient MicroStation je softwarový produkt umožňující přístup k datům poskytovaných WMS servery na Internetu dle standardu Open Geospatial Consortia - Web Map Service (ISO 19128).

Aplikace implementuje služby WMS do prostředí grafického editoru MicroStation. Uživatel definuje WMS zdroje, datové vrstvy a jejich zobrazení. Data jsou přenášena standadním http protokolem a připojována jako referenční rastrové soubory. WMS klient umožňuje efektivní práci s rozsáhlými datovými zdroji umístěnými na Internetu nebo privátním intranetu. Efektivně řeší integraci dat z různých zdrojů.

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2013

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň