Mapový portál města Plzně

Mapový portál města Plzně je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS (geografický informační systém), který slouží ke snadné orientaci všem uživatelům. Je k dispozici na adrese  htpp://mapy.plzen.eu nebo je přístupný z hlavních stránek města (jako Mapový portál).

Na jediné adrese zde naleznete: 

Internetové řešení a rychlá optická síť nabízí přístup neomezenému počtu uživatelů. GIS portál a aplikace v něm prezentované jsou využívány pracovníky města, městských obvodů, městských organizací, finančního úřadu, katastrálního úřadu, krajského úřadu, správci inženýrských sítí, projektanty, geodety, soukromými firmami, studenty vysokých škol a samozřejmě veřejností.

Nový mapový portál spuštěný v roce 2009 se snažil zaměřit především na širokou veřejnost a přehledně nabídnout dostupné mapové výstupy. Počty přistupujících uživatelů totiž poukazují na oblibu a hojné využívání nabízených aplikací. Bohatý fond geografických dat je výsledkem fungující spolupráce mezi organizacemi města a je patrně nejrozsáhlejší v oblasti měst v ČR. Správa, údržba a vývoj řešení je realizován vlastními silami pracovníků Správy GIS na Správě informačních technologií města Plzně.