RasterServer

SW produkt RasterServer představuje prostředek pro plošné šíření a využívání rozsáhlých datových zdrojů rastrových dat – letecké snímky, družicové snímky, ortofotomapy, skenované katastrální mapy aj. v prostředí Internetu/intranetu.

Architektura GIS s RasterServerem

Systém využívá technologie výkonného aplikačního serveru, přistupujícího ke zdrojovým datům, které transformuje do internetového formátu a publikuje do prostředí Internetu/intranetu. Uživatel může pracovat jen s běžným web prohlížečem nebo je schopen publikovaná data přímo využívat v produktu MicroStation bez nutnosti práce s referenčními soubory.

Základní vlastnosti: