Ukázky aplikací

 Marushka  |  Silný klient: Microstation  |  Další využití GIS dat

Marushka

Připojení vrstev a měření vzdáleností

K výběru požadovaných dat slouží pravá nabídka "Vrstvy" a "aktualizační tlačítko",které se objeví při výběru nových dat. K měření slouží funkce (tlačítko) umístěná pod přehledkou. Oklikáním požadovaných míst, dochází k měření vzdálenosti a zároveň k měření povrchu uzavřeného polygonu.

MARUSHKA - aplikace

Silný klient: Microstation

Ukázka silného klienta MicroStation pro pořizování a aktualizaci dat

Microstation s rozšířením GeoStore umožňuje práci s více datovými vrstvami nad jedním územím. Pomocí aplikace GS Průzkumník lze editovat nejen grafické prvky, ale i jejich popisné atributy v databázi

Používání Microstation pro tvorbu nových dat

Další využití GIS dat

3D data a 3D model - vizualizace v Terra Exploreru

Model umožňuje vyhledávání objektů, získání základních informací, natáčení, přibližování, ale hlavně interaktivní průlety nad územím podle přání uživatele nebo podle předdefinovaných tras.

Vizualizace 3D dat v Terra Exploreru

Povodňový model

Zobrazení mapové části z modelu. Pro tvorbu modelu i pro prezentaci výstupů byla použita mj. data z GIS města. Model přístupný pro veřejnost je zde.

Povodňový model s GIS daty
Ukázka Povodňového modelu 2007 v samostatné HTML aplikaci