Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy280-1830042.721 m2-40770.380 m2
Komunikace10956-13634131.646 m2-9057364.911 m2-30871.663 m2
Lesní pozemky906-25776595.211 m2-20111112.782 m2-1081.408 m2
Orná půda8468-41320252.968 m2-3163568.640 m2-129775.605 m2
Ostatní plochy13406-14933129.453 m2-3761084.919 m2-49206.780 m2
Ovocné sady85-301180.048 m2-77777.633 m2
Sport a rekreace699-1609460.509 m2-627549.639 m2-12898.540 m2
Trvalý travní porost2345-6253144.441 m2-1468483.418 m2-52414.724 m2
Vodní plochy557-4346133.744 m2-1088473.741 m2-1416.221 m2
Zahrady18937-10397976.777 m2-432608.280 m2-24162.507 m2
Zastavěné plochy43294-10383801.214 m2-727223.450 m2-59521.211 m2
Zeleň5399-6881219.137 m2-5287856.681 m2-28963.417 m2
CELKEM105332-137667067.869 m2-45843874.474 m2-390312.076 m2
Zavřít sumář