Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy282-1820830.365 m2-40770.380 m2
Komunikace10727-13672171.306 m2-9040647.727 m2-31128.449 m2
Lesní pozemky893-25774016.807 m2-20109274.495 m2-1081.408 m2
Orná půda8317-41212606.685 m2-3146086.104 m2-131343.149 m2
Ostatní plochy13407-14803046.110 m2-3674247.791 m2-48814.947 m2
Ovocné sady87-301455.008 m2-77777.633 m2
Sport a rekreace691-1617292.663 m2-622706.854 m2-12760.081 m2
Trvalý travní porost2348-6240007.422 m2-1451752.113 m2-52414.724 m2
Vodní plochy544-4346639.171 m2-1088433.744 m2-1416.221 m2
Zahrady19012-10409771.670 m2-432167.070 m2-24162.507 m2
Zastavěné plochy43387-10388704.072 m2-725868.709 m2-59254.921 m2
Zeleň5487-7080526.783 m2-5447414.541 m2-29539.908 m2
CELKEM105182-137667068.062 m2-45857147.161 m2-391916.315 m2
Zavřít sumář