Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy274-1809456.924 m2-43872.046 m2
Komunikace10803-13838253.623 m2-9147746.371 m2-31003.187 m2
Lesní pozemky824-25742045.438 m2-20105922.634 m2-1081.408 m2
Orná půda7898-40821165.266 m2-3075292.997 m2-131314.697 m2
Ostatní plochy13664-14783411.133 m2-3674116.325 m2-48406.111 m2
Ovocné sady88-301427.988 m2-77777.633 m2
Sport a rekreace661-1601220.244 m2-619722.916 m2-12760.081 m2
Trvalý travní porost2236-6246908.498 m2-1448860.586 m2-52414.724 m2
Vodní plochy545-4349045.792 m2-1088666.353 m2-1416.221 m2
Zahrady19365-10572925.489 m2-428762.909 m2-24162.507 m2
Zastavěné plochy43396-10518884.915 m2-727525.489 m2-58393.700 m2
Zeleň5522-7081286.341 m2-5442349.830 m2-29539.934 m2
CELKEM105276-137666031.651 m2-45880616.089 m2-390492.570 m2
Zavřít sumář