Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy277-1817096.457 m2-40468.987 m2
Komunikace10935-13628240.116 m2-9029918.393 m2-31123.871 m2
Lesní pozemky926-25782225.804 m2-20107611.380 m2-1081.408 m2
Orná půda8778-41607736.405 m2-3194457.573 m2-129775.607 m2
Ostatní plochy13175-14922922.275 m2-3808897.062 m2-47510.237 m2
Ovocné sady122-362107.718 m2-77810.660 m2
Sport a rekreace738-1662742.277 m2-656718.383 m2-13404.323 m2
Trvalý travní porost2505-6270614.152 m2-1482829.109 m2-52414.724 m2
Vodní plochy562-4355148.420 m2-1095354.857 m2-1416.221 m2
Zahrady18412-10137527.324 m2-419138.644 m2-24162.551 m2
Zastavěné plochy43219-10370543.544 m2-744210.945 m2-61195.458 m2
Zeleň5335-6750677.975 m2-5253110.124 m2-29272.825 m2
CELKEM104984-137667582.467 m2-45910526.117 m2-391357.225 m2
Zavřít sumář