Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy276-1817096.415 m2-40468.954 m2
Komunikace10873-13579710.664 m2-8993720.726 m2-27485.987 m2
Lesní pozemky926-25782226.308 m2-20107611.883 m2-1081.408 m2
Orná půda8755-41631274.542 m2-3199357.375 m2-120508.751 m2
Ostatní plochy13073-14970467.940 m2-3848898.859 m2-34569.014 m2
Ovocné sady123-362147.884 m2-77850.813 m2
Sport a rekreace739-1663606.289 m2-657693.283 m2-13404.323 m2
Trvalý travní porost2498-6270747.189 m2-1483159.997 m2-16024.496 m2
Vodní plochy564-4361573.485 m2-1099993.712 m2-1416.221 m2
Zahrady18398-10143492.418 m2-405836.915 m2-24454.396 m2
Zastavěné plochy43160-10347672.480 m2-746251.467 m2-50699.539 m2
Zeleň5325-6737566.976 m2-5239709.709 m2-26731.759 m2
CELKEM104710-137667582.590 m2-45900553.693 m2-316375.894 m2
Zavřít sumář