Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy277-1817095.924 m2-40468.987 m2
Komunikace10945-13634135.767 m2-9043416.001 m2-30790.834 m2
Lesní pozemky916-25781922.556 m2-20107308.061 m2-1081.408 m2
Orná půda8685-41527238.927 m2-3186140.148 m2-129775.607 m2
Ostatní plochy13242-14937365.629 m2-3849683.820 m2-47510.237 m2
Ovocné sady101-327467.700 m2-77810.660 m2
Sport a rekreace713-1639537.079 m2-636673.235 m2-14137.189 m2
Trvalý travní porost2450-6257756.917 m2-1455118.415 m2-52414.724 m2
Vodní plochy563-4348723.121 m2-1088929.494 m2-1416.221 m2
Zahrady18609-10247234.161 m2-421829.064 m2-24162.551 m2
Zastavěné plochy43262-10383247.110 m2-745849.289 m2-61175.566 m2
Zeleň5306-6765857.543 m2-5263068.016 m2-29272.825 m2
CELKEM105069-137667582.434 m2-45916295.190 m2-391737.162 m2
Zavřít sumář