Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy271-1836652.407 m2-40468.987 m2
Komunikace10930-13645775.174 m2-9053890.823 m2-29991.569 m2
Lesní pozemky909-25784108.136 m2-20112991.409 m2-1081.408 m2
Orná půda8611-41433386.236 m2-3166116.801 m2-129775.605 m2
Ostatní plochy13308-14916852.888 m2-3826642.306 m2-48253.380 m2
Ovocné sady86-303784.040 m2-77777.633 m2
Sport a rekreace711-1637571.696 m2-634761.573 m2-14137.189 m2
Trvalý travní porost2356-6244636.047 m2-1455323.479 m2-52414.724 m2
Vodní plochy563-4348194.493 m2-1088473.741 m2-1416.221 m2
Zahrady18826-10351113.050 m2-421315.152 m2-24162.483 m2
Zastavěné plochy43329-10387274.790 m2-741760.447 m2-63215.361 m2
Zeleň5380-6778233.215 m2-5277637.608 m2-28963.417 m2
CELKEM105280-137667582.172 m2-45897159.959 m2-393411.357 m2
Zavřít sumář