Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy280-1819375.309 m2-40265.799 m2
Komunikace10918-13584329.869 m2-9000760.954 m2-30839.201 m2
Lesní pozemky925-25784956.508 m2-20108294.047 m2-1081.408 m2
Orná půda8782-41690154.600 m2-3188226.516 m2-122895.950 m2
Ostatní plochy12978-14962378.346 m2-3851165.553 m2-47343.046 m2
Ovocné sady123-362147.884 m2-77850.813 m2
Sport a rekreace740-1664987.784 m2-657987.046 m2-13404.323 m2
Trvalý travní porost2521-6258991.547 m2-1471457.775 m2-52414.724 m2
Vodní plochy563-4361743.413 m2-1099993.712 m2-1416.221 m2
Zahrady18363-10154941.254 m2-418580.657 m2-24454.396 m2
Zastavěné plochy43193-10334905.895 m2-756878.533 m2-60879.412 m2
Zeleň5326-6688670.253 m2-5189312.843 m2-29072.934 m2
CELKEM104712-137667582.662 m2-45860774.248 m2-383801.615 m2
Zavřít sumář