Sumáře z GIS databáze

Na této stránce jsou k dispozici nejčastěji žádané nebo jinak zajímavé výstupy z GIS databáze mající popisný charakter. Vycházejí z grafické prezentace objektů nebo z jiných připojených aplikací. Jsou využitelné jak pro veřejnost, tak pro pracovní účely. Data jsou on-line a tudíž vždy aktuální. Tato služba bude nadále rozšiřována podle dalších požadavků.

zpět na seznam sumářů

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy278-1821394.089 m2-40674.663 m2
Komunikace11045-13697289.208 m2-8994057.551 m2-30750.136 m2
Lesní pozemky930-25784956.571 m2-20108294.102 m2-1081.408 m2
Orná půda8791-41730606.480 m2-3214777.393 m2-120508.751 m2
Ostatní plochy13045-14893665.819 m2-3867725.122 m2-47284.480 m2
Ovocné sady125-372112.061 m2-77859.014 m2
Sport a rekreace746-1665651.257 m2-659295.451 m2-13404.323 m2
Trvalý travní porost2550-6264617.494 m2-1469238.508 m2-52414.724 m2
Vodní plochy570-4362820.091 m2-1099993.749 m2-1416.221 m2
Zahrady18354-10129344.598 m2-421528.634 m2-24454.396 m2
Zastavěné plochy43104-10314150.237 m2-756161.174 m2-58887.083 m2
Zeleň5297-6644224.148 m2-5133070.233 m2-28221.123 m2
CELKEM104835-137680832.053 m2-45842675.594 m2-378422.645 m2

zpět na seznam sumářů