Zavřít sumář

Katastrální mapa - Počet a výměry parcel v Plzni dle druhu pozemku

druh pozemkupočetplochaz toho 100% městaspoluvlastnictví města
Dráhy259-1797810.357 m2-40094.689 m2
Komunikace10582-13815370.460 m2-9151587.111 m2-31340.567 m2
Lesní pozemky802-25741142.168 m2-20102647.119 m2-1081.408 m2
Orná půda7458-40603343.893 m2-3058792.217 m2-131383.956 m2
Ostatní plochy13546-14658679.828 m2-3619088.096 m2-49210.049 m2
Ovocné sady85-301267.804 m2-77777.633 m2
Sport a rekreace652-1598066.947 m2-628853.227 m2-12760.081 m2
Trvalý travní porost2159-6228564.406 m2-1456232.026 m2-63167.335 m2
Vodní plochy554-4347148.969 m2-1085852.858 m2-1416.221 m2
Zahrady19662-10717721.548 m2-428963.651 m2-24162.507 m2
Zastavěné plochy43236-10558485.583 m2-725313.155 m2-53557.563 m2
Zeleň5626-7297712.819 m2-5504497.682 m2-29616.931 m2
CELKEM104621-137665314.782 m2-45879699.464 m2-397696.618 m2
Zavřít sumář