Zavřít sumář

Uzavírky - Uzavírky aktuální a plánované podle JDSI v Plzni

ID_JSDITYPULICEODDOSMĚRČASOTYPLOKALITAUPŘESNĚNÍ
46452Dopravní uzavírky a omezeníLábkova23.08.202101.12.2021oba směrydéletrvajícíulice Lábkova, Plzeň 3, PlzeňIII. třídy č. C 6002 Lábkova - úplná uzavírka vozovky, v úseku od místní komunikace č. C 6004 Lábkova (v blízkosti objektu Lábkova č. 854/29) za objekt Lábkova č. 1284/24 z důvodu opravy lávky
46451Práce na silniciKarlovarská30.07.202118.08.2021oba směrydéletrvajícíulice Karlovarská, Plzeň 1uzavírka křižovatky Karlovarská x Na Chmelnicích - částečná uzavírka po částech, vždy bude průjezdná omezeně
46411Dopravní uzavírky a omezeníSlovanská alej01.08.202129.09.2021oba směrydéletrvajícíulice Slovanská alej - ulice Skladová, Plzeň 2-Slovany, PlzeňEtapa 3: na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni - úplná uzavírka jízdního pásu směr ulice Koterovská, v úseku od ulice Topolová za křižovatku s ulicí Skladová (vjezd povolen MHD, vozidlům stavby a obsluze objektů Slovanská alej 22 – 28 po tramvajovém tělese) – zajištěn výjezd z bočních vjezdů i z ul. Skladová - vyblokování parkovacích míst v úseku od ulice Topolová za křižovatku s ulicí Skladová - úplná uzavírka jízdního pásu směr náměstí Milady Horákové, v úseku od křižovatky s ulicí Skladová (včetně) k ulici Topolová (od ulice Koterovská průjezd umožněn pouze MHD, vozidlům stavby a obsluze objektů Slovanská alej 22 – 28 a výjezd umožněn pouze do ulice Francouzská) - vyblokování parkovacích míst v úseku od křižovatky s ulicí Skladová (včetně) k ulici Topolová na místní komunikaci III. třídy C3009 Francouzská třída, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku před vjezdem na MK II. třídy B3402 Slovanská alej – vjezd umožněn pouze do areálu vozovny a do vnitrobloku Francouzská 51 - 65 na místní komunikaci IV. třídy D2830 Slovanská alej, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku mezi objekty číslo orientační 19 - 21 (vjezd do vnitrobloku) na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 3958/19, k. ú. Plzeň - vyblokování parkujících vozidel od vnitrobloku Francouzská k budově ČEZ Distribuce, a.s. na místní komunikaci III. třídy C3513 Šeříková, v Plzni - vyblokování parkujících vozidel od křižovatky s ulicí Jasmínová až k parc. č. 1175/4 k.ú. Hradiště u Plzně – po pravé straně od ulice Jasmínová - vyblokování parkujících vozidel od garáží na parc. č. 1147/3 až do areálu na parc. č. 1159/4, k.ú. Hradiště u Plzně na místní komunikaci III. třídy C3401 Skladová, v Plzni - vyblokování parkujících vozidel oboustranně v dl. 100m od Slovanské aleje a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u - ve směru do centra: ul. Barvínková, Nepomucká, Slovanská - ve směru z centra: ul. Koterovská, K Dráze, Nepomucká objízdná trasa je zkoordinována se stavbou „Uzel Plzeň 5. stavba – Lobzy – Koterov, I/20 výstavba lávky,“ v termínu od 01.08.2021 – do 05.08.2021 - obousměrně po trase Koterovská – K Dráze - Nepomucká, v termínu od 06.08.2021 – do 29.09.2021, za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 3. etapa“ , Etapa 3: na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni - úplná uzavírka jízdního pásu směr ulice Koterovská, v úseku od ulice Topolová za křižovatku s ulicí Skladová (vjezd povolen MHD, vozidlům stavby a obsluze objektů Slovanská alej 22 – 28 po tramvajovém tělese) – zajištěn výjezd z bočních vjezdů i z ul. Skladová - vyblokování parkovacích míst v úseku od ulice Topolová za křižovatku s ulicí Skladová - úplná uzavírka jízdního pásu směr náměstí Milady Horákové, v úseku od křižovatky s ulicí Skladová (včetně) k ulici Topolová (od ulice Koterovská průjezd umožněn pouze MHD, vozidlům stavby a obsluze objektů Slovanská alej 22 – 28 a výjezd umožněn pouze do ulice Francouzská) - vyblokování parkovacích míst v úseku od křižovatky s ulicí Skladová (včetně) k ulici Topolová na místní komunikaci III. třídy C3009 Francouzská třída, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku před vjezdem na MK II. třídy B3402 Slovanská alej – vjezd umožněn pouze do areálu vozovny a do vnitrobloku Francouzská 51 - 65 na místní komunikaci IV. třídy D2830 Slovanská alej, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku mezi objekty číslo orientační 19 - 21 (vjezd do vnitrobloku) na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 3958/19, k. ú. Plzeň - vyblokování parkujících vozidel od vnitrobloku Francouzská k budově ČEZ Distribuce, a.s. na místní komunikaci III. třídy C3513 Šeříková, v Plzni - vyblokování parkujících vozidel od křižovatky s ulicí Jasmínová až k parc. č. 1175/4 k.ú. Hradiště u Plzně – po pravé straně od ulice Jasmínová - vyblokování parkujících vozidel od garáží na parc. č. 1147/3 až do areálu na parc. č. 1159/4, k.ú. Hradiště u Plzně na místní komunikaci III. třídy C3401 Skladová, v Plzni - vyblokování parkujících vozidel oboustranně v dl. 100m od Slovanské aleje a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u - ve směru do centra: ul. Barvínková, Nepomucká, Slovanská - ve směru z centra: ul. Koterovská, K Dráze, Nepomucká objízdná trasa je zkoordinována se stavbou „Uzel Plzeň 5. stavba – Lobzy – Koterov, I/20 výstavba lávky,“ v termínu od 01.08.2021 – do 05.08.2021 - obousměrně po trase Koterovská – K Dráze - Nepomucká, v termínu od 06.08.2021 – do 29.09.2021, za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 3. etapa“
46402Dopravní uzavírky a omezeníNa Dlouhých12.08.202127.08.2021oba směrydéletrvajícíulice Na Dlouhých - ulice Družby, Plzeň 4, PlzeňÚplná uzavírka vozovky ulice Na Dlouhých v Plzni, úseku ulic Masarykova - Družby, Oprava povrchu vozovky
46382Dopravní uzavírky a omezení16.08.202101.12.2021oba směrydéletrvajícímístní komunikace - ulice Brojova, Plzeň 2-Slovany, Plzeňna místní komunikaci III. třídy C3015 Francouzská třída, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 (od vjezdu do vnitrobloku) až k ulici Brojova - úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 63 až k objektu Francouzská třída číslo orientační 51 - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 až k objektu Francouzská třída 51 - vyblokování všech parkujících vozidel v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 až k objektu Francouzská třída 51 na místní komunikaci III. třídy C3041 Brojova, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 (od vjezdu do vnitrobloku) až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) - úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) - vyblokování všech parkujících vozidel v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) za účelem provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vnitrobloku , na místní komunikaci III. třídy C3015 Francouzská třída, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 (od vjezdu do vnitrobloku) až k ulici Brojova - úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 63 až k objektu Francouzská třída číslo orientační 51 - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 až k objektu Francouzská třída 51 - vyblokování všech parkujících vozidel v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 až k objektu Francouzská třída 51 na místní komunikaci III. třídy C3041 Brojova, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 (od vjezdu do vnitrobloku) až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) - úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) - vyblokování všech parkujících vozidel v úseku od objektu Brojova číslo orientační 4 až k objektu Brojova číslo orientační 14 (až do konce slepého úseku) za účelem provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vnitrobloku
46370Práce na silniciStudentská01.08.202119.09.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/20 (ulice Studentská), Plzeň 1, Plzeň částečná uzavírka silnice I/20 v Plzni, (ul. Studentská), resp. uzavírky levého jízdního pruhu ve směru z Plzně mezi okružní křižovatkou u nákupního centra a křižovatkou s místní komunikací ul. Studentská, křižovatka s ul. Karlovarská bude úplně uzavřena, z důvodu výstavby kolektoru vodovodu
46318Práce na silniciRokycanská09.08.202110.11.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/26 (ulice Rokycanská), Plzeň 4, Plzeňuzavírka (částečná) silnice I/26 (ul. Rokycanská) v Plzni, za účelem provedení stavebních prací – úprava stávajícího autobusového zálivu na silnici I/26 u nákupního centra Baumax ve směru z centra,
46303Práce na silniciKlatovská třída19.07.202130.10.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/27 (ulice Klatovská třída), Plzeň 3, Plzeňrekonstrukce stávajících rozvodů a přípojek plynovodního řádu (příčné a podélní umístění NTL plynovodního řádu), (omezení chodníku) ve směru Lochotín - Bory, v úseku od křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Bezovce) po křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Hruškova)
46302Dopravní uzavírky a omezeníKlatovská třída19.08.202125.08.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/27 (ulice Klatovská třída), Plzeň 3, Plzeňrekonstrukce stávajících rozvodů a přípojek plynovodního řádu (příčné a podélní umístění NTL plynovodního řádu), uzavírka silnice I/27 ve směru Bory – Lochotín, v úseku od křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Dobrovského) po křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Stehlíkova) s objízdnou trasou po MK (ul. V Bezovce – Mánesova – Borská, v rámci úplné uzavírky silnice I/27 ve směru Bory –Lochotín, , směr Bory - Lochotín
46301Práce na silniciKlatovská třída19.07.202130.10.2021jeden směrdéletrvajícísilnice I/27 (ulice Klatovská třída), Plzeň 3, Plzeňrekonstrukce stávajících rozvodů a přípojek plynovodního řádu (příčné a podélní umístění NTL plynovodního řádu), (omezení jednoho jízdního pruhu) ve směru Bory - Lochotín, v úseku od křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Alešova) po křiž. silnice I/27 (ul. Klatovská) a MK (ul. Dobrovského)
46300Práce na silniciRokycanská19.07.202108.11.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/26 (ulice Rokycanská), Plzeň 4uzavírka částečná silnice I/26 (ul. Rokycanská) v Plzni, za účelem provedení stavebních prací v rozsahu – oprava úseku vozovky silnice I/26 v intravilánu a extravilánu (frézování, výměna žlabů, oprava obrub, lokální výspravy, oprava krajnic a další; oprava autobusového zálivu MHD (zastávka U Václava), zřízena náhradní zastávka MHD (v jízdním pruhu silnice I/26) a oprava vozovky v křiž. s MK (ul. Hřbitovní).
46290Práce na silniciMalostranská09.08.202115.08.2021jeden směrdéletrvajícísilnice III/18032c (ulice Malostranská), Plzeň 2-Slovany, Plzeňčástečná uzavírka
46268Omezení provozu a zákazy29.07.202129.07.2021oba směrydéletrvajícísilnice III/18020, Plzeň 2-Slovany, Plzeňmost uzavřen stavební práce
46260Dopravní uzavírky a omezeníKarlovarská01.08.202119.09.2021oba směrydéletrvajícíulice Karlovarská, Plzeň 1úplná uzavírka MK III. třídy č. C 2019 Karlovarská - úsek mezi ul. Kotíkovská a ul. Studentská
46011Dopravní uzavírky a omezeníHusovo náměstí19.07.202101.11.2021oba směrydéletrvajícíulice Husovo náměstí, mezi křižovatkami ulic Husova a Korandova, Plzeň 3, PlzeňHusovo náměstí v úseku mezi ulicemi Husova a Tylova
45964Práce na silniciZborovská11.07.202101.08.2021oba směrydéletrvajícísilnice III/18032 (ulice Zborovská) - ulice Zborovská, Plzeň 3, Plzeňomezení- silnice č. III/18032 v prostoru křižovatky ulic Samaritská x Zborovská,
45960Dopravní uzavírky a omezení28. října28.06.202112.09.2021oba směrydéletrvajícísilnice II/231 (ulice 28. října), Plzeň 1, v katastru obce Plzeňuzavírka silnice č. II/231 28. října, v Plzni a mezi obcí Plzeň a Zruč-Senec - rekonstrukce komunikace , v úseku od objektu 28. října č. 1824/70 k okružní křižovatce ulic Plzeňská x Pod Vysokou x V Koutě x K Průseku
45959Dopravní uzavírky a omezeníSlovanská alej07.07.202131.07.2021oba směrydéletrvajícíulice Slovanská alej, Plzeň 2-Slovany, PlzeňEtapa 2: úplná uzavírky vozovky, v úseku od ulice Francouzská až za křižovatku s ulicí Skladová (provoz MHD v obou směrech, ve směru od ulice Koterovská umožněn průjezd dopravní obsluhy objektů číslo orientační 22 - 28) - provoz řízen pomocí SSZ; Objížďka po silnici I/20 ul. Nepomucká v místě křižovatky s ul. Slovanská alej a dále v místě křižovatky s ul. K Dráze, silnice I/20 ul. U Seřadiště v místě křižovatky s ul. K Dráze; za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
45821Práce na silniciDomažlická30.06.202130.10.2021jeden směrdéletrvajícísilnice I/26 (ulice Domažlická), Plzeň 3částečná uzavírka silnice I/26, ul. Domažlická v úseku mezi okružní křižovatkou u objektu ŠKODA JS, a. s., Provoz Reaktorová hala a okružní křižovatkou u Makra; O víkendech, během frézování - provoz řízen kyvadlově
45810Dopravní uzavírky a omezeníFolmavská21.06.202130.08.2021oba směrydéletrvajícíulice Folmavská, Plzeň 3uzavírka místní komunikace (veřejně přístupná účelová komunikace č. 5401 U Letiště) - 4 jednotlivé etapy, jízdní pás ve směru z centra
45809Dopravní uzavírky a omezení21.06.202130.08.2021oba směrydéletrvajícíulice Folmavská, Plzeň 3, Plzeňuzavírka místní komunikace ul. Folmavská, v úseku od okružní křižovatky v ulici Domažlická (u OD Makro) po vjezd k „NC Borská pole“ (veřejně přístupná účelová komunikace č. 5401 U Letiště) - 4 jednotlivé etapy, jízdní pás ve směru z centra
45793Práce na silniciU Seřadiště25.07.202105.08.2021jeden směrdéletrvajícísilnice I/20 (ulice U Seřadiště), Plzeň 2-Slovanyčástečná uzavírka provozu na silnici I/20 ul. U Seřadiště v Plzni v místě křižovatky s ul. K Dráze. Provoz veden po volné části vozovky.
45791Práce na silnici25.07.202105.08.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/20, ulice U Seřadiště, Plzeň 2-Slovany, Plzeňčástečná uzavírka provozu na silnici I/20 ul. U Seřadiště v Plzni v místě křižovatky s ul. K Dráze. Provoz veden po volné části vozovky.
45255Dopravní uzavírky a omezeníNa Roudné22.05.202111.09.2021oba směrydéletrvajícísilnice II/231 (ulice Na Roudné), Plzeň 1, Plzeňuzavírka silnice č. II/231 Na Roudné na území města Plzně, v úseku od nově vybudované okružní křižovatky přeložky sil. I/20 (prodloužení Studentské ulice) x sil. II/231 Na Roudné x sil. II/231 Jateční x místní komunikace č. B 0803 Na Roudné k okružní křižovatce sil. II/231 Na Roudné x místní komunikace č. B 2101 U Velkého rybníka - rekonstrukce vozovky
45185Dopravní uzavírky a omezeníU Velkého rybníka22.05.202131.07.2021oba směrydéletrvajícíulice U Velkého rybníka, Plzeň 1úplná uzavírka U Velkého rybníka, úsek od křižovatky s ul. Plaská až ke vjezdu k objektu Plaská 14, průjezd bude veden souběžně po nově vybudované komunikaci I/20
44778Dopravní uzavírky a omezeníNa Okraji19.04.202101.11.2021oba směrydéletrvajícíulice Na Okraji, Plzeň 3 , Plzeňulice Na Okraji v celém úseku v rozsahu 9 jednotlivých etap
44681Dopravní uzavírky a omezeníK Dráze09.04.202108.08.2021jeden směrdéletrvajícíulice K Dráze, Plzeň 2-Slovanyzjednosměrněno ve směru od ul. U Seřadiště; oprava křižovatky
44622Dopravní uzavírky a omezení01.04.202131.08.2021jeden směrdéletrvajícímístní komunikace, Plzeň 1, PlzeňV termínu od 01.04.2021 do 31.08.2021 dojde k úplné uzavírce vozovky a chodníku v Plzni, ulici Toužimská, parc. č. 1589/10 k.ú. Bolevec. Jedná se o celoplošné parkoviště se vjezdem mezi domy Toužimská 11 a 13. Důvodem uzavírky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě inženýrských sítí (pokládka kabelů VN, NN, výstavba vodovodu, kanalizace) pro novou sportovní halu.
44573Dopravní uzavírky a omezeníKarlovarská07.04.202131.07.2021oba směrydéletrvajícíulice Karlovarská, mezi křižovatkami ulic Kotíkovská a Studentská, Plzeň 1, Plzeňúplná uzavírka MK III. třídy č. C 2019 Karlovarská - úsek mezi ul. Kotíkovská a ul. Studentská
44569Dopravní uzavírky a omezeníBřidlicová29.03.202101.12.2021oba směrydéletrvajícíulice Břidlicová, mezi křižovatkami ulic Pod Kopcem a Žulová, Plzeň 2-Slovany, PlzeňÚplná uzavírka ulice Břidlicová v Plzni z důvodu realizace akce "Odkanalizování Koterova".
44545Práce na silniciStudentská07.04.202131.07.2021oba směrydéletrvajícísilnice I/20 (ulice Studentská), Plzeň 1, okr. Plzeň-sever částečná uzavírka silnice I/20 v Plzni, (ul. Studentská), resp. uzavírka levého jízdního pruhu ve směru z Plzně mezi okružní křižovatkou u nákupního centra a křižovatkou s místní komunikací ul. Studentská, křižovatka s ul. Karlovarská bude úplně uzavřena, z důvodu výstavby kolektoru vodovodu, v rámci stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ a nařizuje objížďku ve směru do centra po volné části vozovky silnice I/20, ve směru z centra po místní komunikaci
44219Dopravní uzavírky a omezeníBřeclavská01.04.202131.08.2021oba směrydéletrvajícíulice Břeclavská, Plzeň 1, Plzeňúplná uzavírka MK III. tř. č. C 1904 Břeclavská, v Plzni
Zavřít sumář