Pravidla pro poskytování dat

Stanovení Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně vede k zabezpečení jednotného postupu při poskytování GIS dat. (Schváleno 9.6.2016, RMP, usnesením č. 656).

Pravidla pro poskytování dat a výstupů (PDF, 218 kB) 

Pravidla obsahují podmínky pro poskytování výstupů:

Součástí pravidel jsou:

Licenční podmínky užití dat a výstupů

Odběratel se zavazuje dodržovat LICENČNÍ PODMÍNKY pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS m. Plzně

Žádost o výstupy z datových souborů GIS

 Příloha č.3a - Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro organizaci města

 Příloha č.3b - Žádost o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům

 Příloha č. 3c - Žádost o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím

 Příloha č. 3d - Žádost o poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí

 Příloha č. 3e - Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům, kteří nemají s dodavatelem uzavřenou smlouvu

Režimy pro poskytování dat a výstupů

Ukázka přípravy dat nepřesahující 0,5 hodiny je například: vytvoření mapových podkladů katastrální mapy, povrchové situace a vybraných inženýrských sítí ve správě města (optické kabely, rozvody PT, veřejné osvětlení) v zaslaném zájmovém území ve formátu DGN a bez atributů.

 

Cena za výstupy z datových souborů GIS

 Ceník výstupů z datových souborů GIS města Plzně (PDF, 266 kB), aktualizovaný k 15.6. 2017
(Ceník obsahuje: způsob výpočtu celkové ceny, ceny digitálních dat a výstupů, ceny tisků, skenování a práce.)

Předání výstupů z datových souborů GIS

Předávací protokol (DOC, 26 kB)

Centrální email pro žádosti o výstupy z datových souborů GIS