Přebírání geodetických zaměření

Přebírání geodetických zaměření pro Digitální technickou mapu Plzně

Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017.

Přebírání geodetických zaměření DTM bylo plně nahrazeno Přebíráním geodetických zaměření pro DTM PK od 1.9.2017.
 

Přebírání geodetických zaměření pro Digitální technickou mapu PK

Pro tvorbu a aktualizaci Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK) potvrzuje Správce technické mapy (GEOREAL spol. s r.o.) převzetí geodetické dokumentace (digitálních dat - Zaměření skutečného provedení stavby).

Při přebírání zakázky geodetické dokumentace objednané stavebníkem je nutné vyžadovat potvrzení od Správce DTM Plzeňského kraje o akceptaci zakázky. Potvrzení bude vystaveno ve formě „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ s hodnotou položky „Akceptováno: ANO“ a bude vyžadováno při zaměření skutečného provedení stavby.
Toto potvrzení se vydává pro:

Podrobné pokyny a postupy (pro stavebníky, pro geodety, pro projektanty a informace pro stavební úřady) jsou uvedeny ve veřejných dokumentech na portálu DTM PK.


Obr.1: Ukázka Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje

 

Související články:
Veřejné dokumenty na portálu DTM PK
Vyjádření k sítím SITmP a PT
Předávání Technické mapy
Digitální technická mapa Plzeňského kraje