Předávání Technické mapy

Předávání povrchové situace Digitální technické mapy PK

Výdej těchto dat byl zahájen od 1.1.2014.

Stavebník může objednat u geodeta pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny ve veřejných dokumentech na portálu DTM PK .