Vyjádření k sítím SITmP a PT

SITmP v rámci svých služeb poskytuje vyjádření k sítím SITmP a Plzeňské teplárenské a.s.

Pro Vyjádření k průběhu sítí lze podat žádost těmito způsoby:

Pro Vyjádření k projektové dokumentaci lze podat žádost těmito způsoby:

Vyjádření k průběhu sítí a dokumentaci

 Možnost elektronického podání a hromadné vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí, k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení nabízí služba UtilityReport dostupná na stránkách Plzeňského kraje na stránkách: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/

Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
 

Vyjádření k průběhu sítí

Vyjádření obdrží žadatel po podání žádosti.

Pro podání žádosti může žadatel použít postup uvedený pro elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí.

Vyjádření k průběhu optické sítě MISNet a sítím Plzeňské teplárenské a.s.

Oddělení GIS SITMP, Cukrovarská 19, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k průběhu podzemních sdělovacích vedení městské informační sítě (MISNet) a sítích Plzeňské teplárenské a.s. (horkovod, parovod, teplovod) v zájmovém území (staveništi, trase).

 • Vyjádření k průběhu sítí SITmP a PT je vydáváno současně.
 • Ve vyjádření se uvádí, zda při realizaci plánovaných prací DOJDE nebo NEDOJDE ke styku s podzemními sdělovacími vedeními městské informační sítě, či se sítěmi Plzeňské teplárenské a.s..
 • V případě požadavku na vytýčení postupujte podle popisu uvedeného na vyjádření.

Mapa průběhu sítí Plzeňské teplárenské a.s. a optiky SITmP je publikována ve veřejně přístupném mapovém projektu Územní správa. Více informací v článku: "Územní správa rozšířena o sítě".

Vyjádření k průběhu sítí zvolených správců infrastruktury

Na základě podané žádosti se jednotliví správci vyjádří samostatně přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ je možné spustit aplikaci náběrového místa pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí.
Stránka s aplikací náběrového místa je spustitelná pouze na počítačích s operačním systémem Windows 7 a vyšší. 

Žadatel získá vyjádření od těchto městských správců: 

 • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
 • PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
 • SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
 • SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o
 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Služba byla spuštěna 24.6.2016 a umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její hromadné zaslání zvoleným správcům infrastruktury. V současné době probíhá pilotní provoz s vyřizováním podaných žádostí.

 • Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu.
 • Pro opakované podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí se může žadatel registrovat v systému a po přihlášení budou některá pole automaticky předvyplněna na základě údajů přihlášeného uživatele.
 • Žadatel při podání žádosti vybere konkrétní správce infrastruktury, od kterých požaduje Vyjádření. Těmto správcům přijde notifikační email o podání nové žádosti.
 • Žadateli je po zadání žádosti odeslán email s informacemi o podané žádosti.

Na stránkách Plzeňského kraje https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/  je k dispozici služba UtilityReport, která také umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. V širokém seznamu správců sítí, kteří poskytují vyjádření prostřednictvím tohoto portálu je také Správa informačních technologií města Plzně a Plzeňské teplárenská a.s.
 

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádření obdrží žadatel po podání žádosti.
Pro podání žádosti může žadatel použít postup určený pro elektronické podání žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím.

Oddělení GIS SITMP, Cukrovarská 19, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), poskytne žadateli vyjádření k předložené projektové dokumentaci, zda neodporuje záměrům SITMP a neohrožuje její kabelová vedení a zařízení a zároveň, že neodporuje záměrům Plzeňské teplárenské a.s. a neohrožuje její sítě.

Schéma vyjádření SITmP+PT ve věcech územního plánování a stavebního řízení si můžete prohlédnout ve formátu PNG a ve formátu PDF.

Elektronické podání žádosti o vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení

Na stránkách Elektronické podání občana je možné požádat o vyjádření k dokumentacím prostřednictvím on-line formuláře.

Žadatel získá vyjádření od těchto městských správců:

 • Plzeňská teplárenská a.s.
 • Správa informačních technologií města Plzně, p.o.

Formulář umožňuje podat žádosti:

 • Vyjádření k DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)
 • Vyjádření k DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení)

Formulář je umístěn v záložce Organizace > Správa informačních technologií (viz obrázek).


Obr. 1: Umístění formuláře na stránkách Elektronické podání občana

Vyplňování formuláře usnadňují pomocné texty, které se objevují při nájezdu myši na jednotlivá tlačítka formuláře (například radiobutony). K dispozici je také souhrnná nápověda pro všechny formuláře.

Kromě odkazu na formulář najdete na výše uvedené stránce také odkaz na podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí. 

 Možnost elektronického podání a hromadné vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí, k dokumentaci k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení nabízí také služba UtilityReport dostupná na stránkách Plzeňského kraje na stránkách: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti60%
Soukromě (zábava, volný čas)30%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3269 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň