Vytýčení sítí SITmP a PT

Informace o vytýčení optických sítí SITmP a rozvodů Plzeňské teplárenské.

Oddělení GIS SITMP, Cukrovarská 19, 301 00 Plzeň (1. patro, viz mapa), provádí vytýčení podzemních sítí ve své správě, nebo ve správě jiných městských organizací. Jedná se o:

Vytýčení je prováděno na základě písemné objednávky, jejíž součástí je zájmové území. Pokud je zájmové území součástí vyjádření k sítím, stačí zaslat číslo vyjádření (Naše značka).
Objednávku je nutno zasílat na centrální e-mail oddělení GIS: sluzbygis@plzen.eu. Domluva ohledně vytýčení je možná také telefonicky na čísle 37 803 5132 (Ing. Tomáš Řehák).

Cena vytýčení se řídí dle platného ceníku. Do celkového času vytýčení je započítána také příprava na vytýčení (příprava map, export z databáze). Dopravné je účtováno dle skutečně ujetých kilometrů, v okolí dostupném pěšky dopravné účtováno není. 
Faktury jsou zasílány prostřednictvím e-mailu. E-mail, na který má být faktura zaslána, uvádějte na objednávce.