Užitečné odkazy

ČÚZK:

Poskytování dat z katastru nemovitostí po jednotlivých k.ú., ve kterých jsou katastrální mapy ve stavu DKM/KMD (viz odkaz Aktuální stav katastrálních map):

Katastrální mapy ČÚZK - Aktuální stav katastrálních map na celé ČR (postup digitalizace).

Nahlížení do KN - stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, umožnující mimojiné sledování řízení na KN, získávání informací z KN o parcelách, budovách a další.

Dálkový přístup do KN - informační systém katastru nemovitostí. Jedná se o placenou službu, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí.

Veřejný dálkový přístup RÚIAN - Informační systém s přístupem k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Služba sledování změn v KN - Služba za úplatu sloužící k poskytování informace majitelům nemovitostí, že u sledované nemovitosti jsou právní vztahy dotčeny změnou (provedení vkladu, provedení záznamu, zápisu poznámky). Informace jsou zasílány elektronickou poštou, datovou schránkou, krátkou textovou zprávou nebo webovou službou.

Stahovací služba ATOM - standardizované rozhraní pro stahování dat INSPIRE, katastrálních map, geometrických plánů a dat RÚIAN.

Ostatní organizace:

Mapový portál Plzeňského kraje  - stránky Krajského úřadu Plzeňského Kraje s nabídkou mapových služeb na území celého kraje.

UIR-ADR: Územně identifikační registr adres - portál sloužící k prohlížení dat v registru, ověřování existence adres a zadávání reklamací na správnost údajů v registru. 

Mapy:

Geoportál Inspire - mapový portál veřejné správy České republiky.

Mapy české geologické služby (Geofond) - Elektronický přístup ke geologickým datům evropských databází vrtů.

Prezentace starých mapových děl univerzitou J.E. Purkyně - jednoduché prohlížení starých map I., II., a III. vojenského mapování, Müllerovy mapy a map Stabilního katastru.

Historický letecký snímek ČR z 50. let -  mapová aplikace společnosti CENIA, jež je součástí projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM).

Mapy na Seznamu - mapy ČR pro nejširší veřejnost z portálu Seznam.cz.

Mapy Google - mapy celého světa pro nejširší veřejnost

Open street map - otevřená veřejná mapa s možností editace. 

Vyjadřování správců sítí:

UtilityReport - služba na stránkách Plzeňského kraje, které umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

CETIN (česká telekomunikační infrastruktura) - podání žádosti o existenci sítí elektronických komunikací.

ČEZ - získání informací o průběhu sítí a poloze zařízení společností Skupiny ČEZ v elektronické podobě.

Innogy - elektronická žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby.

Sitel - portál pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací (SEK).
 

Naši dodavatelé software a dat:

Geovap - Společnost GEOVAP, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a od počátku se zaměřuje na systémovou integraci v oblasti pokročilého zpracování grafických dat, vývoje grafických informačních systémů a průmyslové automatizace.

ArcData Praha - Společnost ARCDATA PRAHA, vznikla v roce 1990 a kromě jiného je předním dodavatelem řešení přední světové firmy ESRI, která vytváří GIS software.

Georeal - Plzeňská společnost GEOREAL, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a soustřeďuje se na práce v oblasti katastru nemovitostí, geodézie, digitální fotogrammetrie, GIS, 3D vizualizace a modelování a laserscanningu.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2018

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň