Aktualizace katastrální mapy mimo ORP Plzeň

 Aktualizovaná katastrální mapa na katastrech mimo ORP Plzeň je dostupná v neveřejném projektu Správa .

Aktualizace katastrálních map (ploch parcel a parcelních čísel) na území ORP Plzeň probíhá jednou za rok, nebo na vyžádání na základě změnových dat VFK z katastrálního pracoviště Plzeň – město.

K 28.1.2019 (stav dat z DKM) došlo k jednorázové aktualizaci katastrálních map mimo ORP Plzeň z dat RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Ve stejném období byla pořízena data ÚKM (účelová katastrální mapa) z Plzeňského kraje na katastrech, ve kterých město Plzeň vlastní majetek a katastrální území nejsou digitálně zpracována. Jedná se o katastry: Dobřany, Dolní Sekyřany, Druztová, Hanov u Lestkova, Horská Kvilda, Chotěšov, Kotovice, Litohlavy, Losina, Mantov, Ošelín (KMD), Rozhněvice, Služetín u Bezvěrova (KMD), Střelice, Týnec u Chotěšova, Výrov u Kralovic (KMD), Úherce u Nýřan, Vitinka, Železný Újezd (KMD).

Data jsou k dispozici ve vrstvě Katastrální mapa > Katastrální mapa mimo ORP a stejně jako u ostatních dat katastru nemovitostí je možné získávat o parcelách podrobné informace z databáze GIS a z Nahlížení do ČÚZK (viz obrázek).


Obr.1: Ukázka katastrální mapy na katastru mimo ORP včetně informace na parcelu.