Předdefinované mapy

Předdefinované mapy nabízejí připravené mapy pro konkrétní použití. Využívají různé mapové projekty, ve kterých jsou zapnuté vrstvy (data) dle předem zvoleného účelu. Následující seznam odkazuje na zajímavé mapy z prostředí města rozdělené do tématických kategorií.

Název mapy / Popis mapy Mapa WWW Metadata
Doprava
Doprava v centru
Organizace dopravy v centru- střed města s parkovišti, MHD, ulicemi a jednosměrkami KompletWWWMetadata
Parkovací zóny- parkovací zóny s parkovacími automaty v Plzni nad plánem města KompletWWWX
Ostatní
Tarifní zóny IDP- nové tarifní zóny IDP s linkami MHD nad plánem města a kraje KompletWWWMetadata
Uzavírky- dopravní uzavírky (zdroj JSDI) ve městě nad plánem města KompletWWWX
Názorová mapa dopravy - Názorová mapa dopravy dělená podle druhu a kategorie podnětů KompletWWWX
Historické mapy
Aktuální letecké snímky (2022)- barevné letecké ortofoto z roku 2022 s rozlišením 5 cm/pixel KompletWWWMetadata
Letecké snímky 1938- černobílé ortofoto z roku 1938 na území města Plzeň KompletWWWMetadata
Letecké snímky 1945- černobílé ortofoto z roku 1945 na území centra Plzně KompletWWWMetadata
Letecké snímky 1956- černobílé ortofoto z let 1952 a 1956 na území města Plzeň KompletWWWX
Letecké snímky 1967- černobílé ortofoto z roku 1967 na území města Plzeň KompletWWWX
Letecké snímky 1972- černobílé ortofoto z roku 1972 na území města Plzeň KompletWWWMetadata
Letecké snímky 1982- černobílé ortofoto z roku 1982 na území města Plzeň KompletWWWX
Letecké snímky 1988- černobílé ortofoto z roku 1988 na území města Plzeň KompletWWWMetadata
Plán města z roku 1781- ukázka nejstaršího plánu města, který máme k dispozici KompletWWWX
Císařský otisk 1841- Císařský otisk z roku 1841 zacílený na centrum města KompletWWWMetadata
Služby
Bezbarierové město- bezbarierové budovy a objekty, místa s euroklíčem, bezbarierové přechody a vodící pásy, bezbarierové linky MHD, parkování nad plánem města KompletWWWMetadata
Knihovny v Plzni- plán centra s vyznačenými knihovnami KompletWWWMetadata
Kongresová turistika- kongresová centra spolu s ubytovacími kapacitami nad plánem města KompletWWWMetadata
Odpadové hospodářství- svozové oblasti, umístění kontejnerů na třídění odpadů, sběrných dvorů, velkokapacitních kontejnerů a sběren obnošeného šatstva KompletWWWX
WC - veřejná a vlídná- lokality věřejných a vlídných WC nad plánem města KompletWWWX
Posypové nádoby- posypové nádoby na podkladové mapě města KompletXMetadata
Součinnost s policií
Bezpečné město- mapa okrsků Policie ČR včetně obvodních oddělení nad plánem města KompletWWWX
Služebny Městské policie a oddělení Policie ČR- mapa s umístěním služeben MP a oddělení Policie ČR spolu s jejich působností nad leteckými snímky KompletWWWMetadata
Stálé kryty CO- umístění stálých krytů civilní obrany nad mapou města s pocejními okrsky KompletXX
Zákaz volného pobíhání psů- vymezení oblastí se zakázaným volným pobíháním psů nad leteckými snímky KompletXMetadata
Navigace k cílům
SITmP- sídlo SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - výřez centra města KompletWWWMetadata
Techmania- navigační mapka s doporučenými směry pro návštěvu objektu Techmania KompletWWWMetadata
Správa města
Daňový koeficient- barevně rozlišené oblasti podle určené výše daňového koeficientu KompletWWWMetadata
Územní plán- funkční využití ploch územního plánu města Plzně KompletWWWMetadata
Borská pole- lokalita Borských polí s vyznačením jednotlivých firem nad leteckými snímky KompletWWWMetadata
Volný čas a turistika
Cyklotrasy a cyklovýlety
Doporučené cyklotrasy - přehled- přehled značených a doporučených cyklotras na území města nad leteckými snímky KompletWWWMetadata
Dopručené cyklotrasy - centrum- doporučené trasy pro průjezdy centrem na kole KompletWWWMetadata
Cyklotrasy Klubu českých turistů- značené cyklotrasy Klubu českých turistů KompletWWWX
Cyklovýlet - zámek Kozel- návrh výletu na zámek Kozel včetně kilometráže dle mapy vydané RAMAP KompletWWWMetadata
Cyklovýlet - Křížový vrch- návrh výletu směrem na Dobřany včetně kilometráže dle mapy vydané RAMAP KompletWWWMetadata
Greenways- trasy greenways s důležitými body na nich nad plánem města KompletWWWMetadata
Školní výlety
Školní výlety - znamení- trasa školního výletu se zaměřením na domovní znamení s možností videoprohlídky KompletWWWMetadata
Školní výlety - rybníky- trasa školního výletu kolem Boleveckých rybníků s možností videoprohlídky KompletWWWMetadata
Školní výlety - záchr. st. živočichů- trasa školního výletu k záchranné stanici živočichů KompletWWWMetadata
Tematické trasy
Tematická trasa - Divadelní - tematická trasa - Divadelní nad leteckým snímkem KompletWWWX
Tematická trasa - Galerijní - tematická trasa - Galerijní nad plánem města KompletWWWX
Tematická trasa - Kostelní - tematická trasa - Kostelní nad plánem města KompletWWWX
Tematická trasa - Loosova - tematická trasa - Loosova nad plánem města KompletWWWX
Tematická trasa - Nábřežní - tématická trasa - Nábřežní nad plánem města od PlanStudia KompletWWWX
Tematická trasa - Okružní - tematická trasa - Okružní nad plánem města KompletWWWX
Tematická trasa - Pivovarská - tematická trasa - Pivovarská nad leteckým snímkem KompletWWWX
Tematická trasa - Technická - tematická trasa - Technická nad plánem města KompletWWWX
Tematická trasa - Židovská - tematická trasa - Židovská nad leteckým snímkem KompletWWWX
Naučné stezky
Naučné stezky - přehled- přehled všech naučných stezek v Plzni a okolí nad ortofotomapou KompletWWWX
Naučná stezka - F. Malocha- naučná stezka F. Malocha nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Zábělá- naučná stezka Zábělá nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Sigmondova- Sigmondova naučná stezka nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Kokotské rybníky- naučná stezka Kokotské rybníky nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Arboretum Sofronka- naučná stezka Arboretum Sofronka nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Lesopark Homolka- naučná stezka Lesopark Homolka nad leteckým snímkem KompletWWWMetadata
Naučná stezka - Údolím Úslavy- naučná stezka údolím Úslavy nad plánem města KompletWWWMetadata
Turistika pro pěší a vozíčkáře
Značené trasy KČT pro vozíčkáře- lokalita Boleveckých rybníků s vyznačenými trasami KČT pro vozíčkáře KompletWWWX
Pouť k planetám- umístění interaktivních modelů planet Sluneční soustavy v ulicích města KompletWWWX
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Interaktivní plán Zoologické a Botanické zahrady- mapová aplikace zobrazuje uspořádání zvířecích a rostlinných expozic a dalších objektů v plzeňské ZOO KompletWWWX
Interaktivní plán ZOO - trasy prohlídky - interaktivní plán zoo se zapnutými trasami prohlídek a virtuálními prohlídkami KompletWWWX
Interaktivní plán ZOO - fauna- interaktivní plán zoo se zapnutými zvířecími expozicemi a přírodními oblastmi KompletWWWX
Interaktivní plán ZOO - flora- interaktivní plán zoo se zapnutými botanickými expozicemi a přírodními oblastmi KompletWWWX
Dinopark- vyznačení oblasti Dinoparku v rámci ZOO KompletWWWX
Ostatní
Virtuální Plzeň- obrazové a video prezentace významných objektů a lokalit ve městě KompletWWWMetadata
Památková péče- objekty v památkovém zájmu podle typu ochrany KompletXX
Památky v centru- centrum města s nevýznamnějšímí turistickými památkami a zajímavými objekty KompletWWWMetadata
Interiéry od Adolfa Loose- lokalizace 8 interiérů od architekta Adlofa Loose KompletWWWX
Bezplatné WiFi ve městě- místa s volně dostupnou městskou WiFi KompletWWWX
Hřbitov - Starý Plzenec- pasport hřbitova ve Starém Plzenci KompletWWWX
Hřbitov - Stod- pasport hřbitova ve Stodu KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Bolevec- pasport hřbitova v Plzni - Bolevci KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Božkov- pasport hřbitova v Plzni - Božkově KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Černice- pasport hřbitova v Plzni - Černicích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Doubravka- pasport hřbitova v Plzni - Doubravce KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Doudlevce- pasport hřbitova v Plzni - Doudlevcích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Křimice- pasport hřbitova v Plzni - Křimicích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Litice- pasport hřbitova v Plzni - Liticích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Malesice- pasport hřbitova v Plzni - Malesicích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Radčice- pasport hřbitova v Plzni - Radčicích KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Skvrňany- pasport hřbitova v Plzni - Skvrňanech KompletWWWX
Hřbitov - Plzeň - Ústřední hřbitov- pasport hřbitova v Plzni - Ústřední - čestné hroby slavných osobností KompletWWWMetadata
Životní prostředí
Záplavové zóny- průhledné pasivní a aktivní zátopové zóny nad leteckými snímky KompletWWWMetadata
Rekreační oblasti- stanovené rekreační oblasti na území města nad leteckými snímky KompletWWWMetadata