Technologie

Městský GIS (Geografický informační systém města Plzně) chápeme jako informační systém pracující s prostorovými daty, jež se vztahují na území města. Umožňuje zobrazovat, vyhledávat a analyzovat grafické objekty spolu s jejich připojenými informacemi.

Centrální datový sklad

Všechna data jsou uložena v tzv. ”centrálním datovém skladu” v databázi. Znamená to uložení dat v jednotné struktuře a na jednom místě, ke kterému se přistupuje přes jasně definované rozhraní bez nutnosti konverzí a exportů dat. V databázi jsou uloženy všechny grafické objekty společně s popisnými informacemi. Nedochází k duplikaci dat a každý prvek respektuje “stavovou logiku” životního cyklu geografických objektů včetně možnosti historizace. Centrální datový sklad spravuje SITmP.

Zpřístupnění GIS dat je realizováno prostřednictvím Intranetu/Internetu. Slouží velkému množství uživatelů v oblasti státní správy, samosprávy a mnoha dalším organizacím. Koncoví uživatelé využívají data prostřednictvím běžného webového prohlížeče, na kterém běží bez nutnosti instalace GIS prohlížeč MARUSHKA, který je určen nejširší veřejnosti.

Na aktuálnosti dat se podílí více než 20 pracovišť v režimu ON-LINE. SITmP zajišťuje rozvoj systému vlastními silami, což obnáší koordinaci subjektů města a metodické vedení při tvorbě GIS. Jednotlivé subjekty města odpovídají za pořizování a aktualizace GIS.Použité technologie

Technologie 1

Technologie 2

Technologie 3